Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z łaciny średniowiecznej i nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K2-TRLACSRN/L Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Translatorium z łaciny średniowiecznej i nowożytnej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość i praktyczne opanowanie podstaw gramatyki łacińskiej, szczególnie fleksji wszystkich części mowy oraz podstawowych konstrukcji gramatycznych. Najlepiej zaliczenie pełnego kursu lektoratu języka łacińskiego.

Skrócony opis:

Analiza problemów gramatycznych i semantycznych tekstów łacińskich średniowiecza i wczesnej nowożytności. Ćwiczenia w zakresie translacji i interpretacji tekstów źródłowych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są doskonaleniu umiejętności właściwego rozumienia i tłumaczenia łacińskich tekstów średniowiecznych i nowożytnych. Po części polegają one na repertorium zagadnień gramatycznych na podstawie analizowanego tekstu źródłowego. Nie są jednak rodzajem lektoratu w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych, gdyż mają służyć przede wszystkim rozwijaniu zdobytych już umiejętności. Poza właściwym, w świetle zasad gramatyki, odczytaniem tekstu celem zajęć jest również naświetlenie historyczno-kulturowego kontekstu analizowanego i tłumaczonego źródła.

Studia stacjonarne, II stopnia, przedmiot do wyboru, z grupy: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka, oferowany na studiach dziennych.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych – 1 ECTS, 90 godz. przygotowania do zajęć – 3 ECTS).

Literatura:

Jak w sylabusie zajęć w cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Rozwinięta umiejętność samodzielnej lektury, analizy gramatycznej (w tym semantycznej i stylistycznej), tłumaczenia oraz pogłębionej krytyki (hermeneutyki) łacińskojęzycznego tekstu źródłowego, a także umiejętność zastosowania właściwej literatury pomocniczej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności.

Podstawowym kryterium końcowej oceny jest stałe wykazywanie się przez uczestnika twórczą, konstruktywną aktywnością w trakcie zbiorowego tłumaczenia. Jej podstawą powinno być przygotowanie każdorazowo przynajmniej słownictwa analizowanego tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Janicki
Prowadzący grup: Marek Janicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.