Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy historii gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K3-PHG-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy historii gospodarczej
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

bierna znajomość angielskiego/ reading skill in English

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie ich uczestników z podstawowymi zagadnieniami historii gospodarczej z wykorzystaniem także ustaleń ekonomistów.

Pełny opis:

Studenci poznają zarówno zarys historii badań nad dziejami gospodarczymi, ich związki z pozostałymi dziedzinami działań człowieka, jak i główne nurty i postacie myśli ekonomicznej. Następnie uwagę skupimy na głównych typach gospodarek w rozwoju dziejowym (od archaicznych do współczesnych) i strukturze systemu gospodarczego. Kolejne zajęcia zostaną poświęcone głównym przełomom gospodarczym i zagadnieniu przestrzeni gospodarczej: jej rozrostowi i podziałom. Następnie skupimy się na podstawowych zagadnieniach ekonomicznych (rynek, rozwój – wzrost – kryzys, rola państw w gospodarce, pieniądz, standardy i jakość życia, kulturowy wymiar życia gospodarczego). Ujęcie teoretyczne i problemowe będzie połączone z historyczną egzemplifikacją (od czasów archaicznych po XXI wiek), która często weryfikuje założenia teoretyczne.

Literatura:

Jak w części B.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć ich uczestnicy zajęć będą:

– znać wybrane pojęcia ekonomiczne i zagadnienia ekonomii;

– znać wybrane zagadnienia historii gospodarczej;

– rozumieć związki między teorią ekonomii a zjawiskami gospodarczymi w różnych epokach.

- rozumieć związki między historią a innymi dyscyplinami nauk i znaczenie interdyscyplinarności dla rozwoju historiografii w przeszłości i obecnie oraz możliwości zastosowania osiągnięć innych nauk we własnej pracy badawczej;

- integrować wiedzę z różnych nauk historycznych i nauk ekonomicznych oraz stosować ją w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych

- stosować wiedzę z zakresu historii gospodarczej w rozwiązywaniu różnorodnych problemów i zadań zawodowych oraz potrafi wykorzystywać opinie specjalistów z tej dziedziny w przypadkach wykraczających poza jego kompetencje.

Metody i kryteria oceniania:

Metodą weryfikacji jest ocena ciągła aktywności studentów. Ocenie podlegają:

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.