Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródło historyczne a „nieklasyczna” historiografia. Poszerzenie metody czy jej negacja?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K3-ZHNH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Źródło historyczne a „nieklasyczna” historiografia. Poszerzenie metody czy jej negacja?
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu teorii historii. W związku z tym nieodzowne jest zaliczenie zajęć z metodologii historii. Wskazana jest też umiejętność czytania w języku niemieckim lub angielskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć dyskusji poddane zostanie pojęcie źródła historycznego oraz jego rozumienie w polskiej nauce historycznej, poczynając od momentu ukonstytuowania się nowoczesnego warsztatu badawczego historyka w Polsce (Lelewel) po czasy współczesne. Celem zajęć jest odpowiedź na pytanie, czym jest źródło historyczne w tzw. „klasycznej” historiografii oraz czy w ramach tzw. „nieklasycznej” historiografii źródło historyczne jest traktowane jako podstawa metody naukowej w historii, czy też neguje się jego rolę i klasycznych metod historycznych jako podstawę fałszywych roszczeń historyków do prawdy historycznej.

Studia stacjonarne II stopnia. Przedmiot do wyboru, z grupy: Teoria badań historycznych.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych – 1 ECTS, 90 godz. przygotowanie do zajęć – 3 ECTS).

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się wokół treści tematycznych związanych z pojęciem źródła historycznego w różnych ujęciach z zakresu metodologii historii, poczynając od wykształcenia się w pełni zawodowego warsztatu historycznego w Polsce po czasy współczesne. Stąd w trakcie zajęć omawiane są różne koncepcje źródła historycznego, jakie ukształtowały się w dziejach historiografii. Za każdym razem teoria źródła zestawiana jest z panującymi w danym okresie koncepcjami uprawiania historii, tak by przedstawić zarówno rozwój pojęcia źródła historycznego jak i jego wagę w rozważaniach nad metodyką historyczną. Prezentowane jest także przesuniecie akcentów od źródła jako podstawy narracji historycznej do źródła rozumianego jako „alibi” realistyczne w narracji historyka. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje również tzw. Methodenstreit oraz linguistic turn w historiografii, wraz z analizą wpływu obu tych przełomów na metodykę historii. Ważną część zajęć stanowi przedstawienie wpływu myśli niemieckiej, francuskiej i anglosaskiej na kształtowanie się pojęcia źródła historycznego w Polsce od XIX wieku po czasy współczesne.

Literatura:

Jak w sylabusie zajęć w cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- umiejętnie analizuje teksty teoretyczne dotyczące źródła historycznego

- potrafi wyjaśnić różnice w koncepcjach źródła historycznego z różnych okresów historiografii

- wyjaśnia, od którego momentu mamy do czynienia z historią jako nauką i potrafi to uargumentować

- zna momenty przełomowe metodyki historycznej w XX wieku

- potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z historii metodyki

- analizuje wpływ niemieckiej i francuskiej teorii źródła dla koncepcji polskiej

- zna i rozumie etniczne, kulturowe, ideologiczne, polityczne i inne uwarunkowania prowadzenia badań historycznych oraz zmienność tych uwarunkowań w czasie i przestrzeni, a także wpływ tych uwarunkowań na własną postawę badawczą oraz postawy innych badaczy.

- potrafi samodzielnie identyfikować dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz rozumie społeczną odpowiedzialnością historyka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kuligowska
Prowadzący grup: Aleksandra Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kuligowska
Prowadzący grup: Aleksandra Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.