Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Historia form kancelaryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3SA-HFK Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Historia form kancelaryjnych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2019)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykazuje zainteresowanie archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją.

Skrócony opis:

Treści kształcenia: kancelaria odbiorcy, kancelaria wystawcy, kancelaria okresu księgi wpisów – kancelaria królewska, miejska, sądowa, kościelna, kancelaria akt czynności, kancelaria akt spraw, systemy kancelaryjne na ziemiach polskich w XIX w., kancelaria bezdziennikowa, obieg dokumentacji, formularz dokumentu, rodzaje dokumentacji.

Pełny opis:

Prof. dr hab. Alicja Kulecka

8. Dokument i akt w XIX w.

Analiza dokumentu.

Literatura: K.Konarski, Podstawowe pojęcia archiwistyki, „Archeion” t.19/20, s.19-104

Archeion zob. www.archiwa.gov.pl Archeion

9. Kancelaria polska w XIX w.

Problemy obiegu pism, czynności kancelaryjnych w instytucjach administracyjnych, komórek pełniących czynności kancelaryjne, formowania akt spraw, pomoce kancelaryjne, registraturalne, archiwalne.

Tekst źródłowy – Przepisy o kancelariach Rady Stanu Królestwa Polskiego z 12 II 1817, DPKP, t.3, 1817, analiza struktury zespołów z kancelarii polskiej.

Literatura (do wyboru): M.Osiecka, System kancelaryjny i archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1867, Warszawa 2015, s.1161-188 lub 189-210 lub 211-250, A.Kulecka, Pomiędzy Francją, Prusami Rosją. Dokument w Królestwie Polskim (1815-1867), w: Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem a zachodem Europy, red. A.Górak, M.Szabaciuk, Lublin 2014, s.205-224; A.Kulecka, Wapno i alabaster, Biurokratyczna wizja rzeczywistości w raportach urzędowych Królestwa Polskiego (1815-1867), s.17-46

10. Kancelaria pruska.

Problemy jak przy kancelarii polskiej.

Analiza struktury zespołów akt z kancelarii pruskiej.

Literatura (do wyboru): Radtke Irena, Akta spraw w systemie kancelarii pruskiej, „Archeion” t.78, 1984, s.163-182, Stelmach Mieczysław, Kancelaria pruskich urzędów administracji państwowej na przykładzie rejencji w latach 1808-1945, Szczecin 1981, s.86-110, do 1910, s.152-161, pomoce kancelaryjne i registraturalne.

11. Kancelaria austriacka i rosyjska.

Problemy jak przy kancelarii polskiej.

Kancelaria austriacka.

Analiza struktury zespołów akt z kancelarii austriackiej.

Literatura (do wyboru): Wydawnictwo źródłowe: Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, wstęp i opracowanie A.Górak, K.Latawiec, Lublin 2012, J.Szyposz, Dzieje kancelarii urzędów i instytucji na terenie Galicji od 1772 r. do 1918 r., „Krakowski Rocznik Archiwalny” t.1, 1995, s.36-45; J.Gaul, Registratura w austriackiej kancelarii wojskowej w XIX i początku XX wieku, „Krakowski Rocznik Archiwalny” t.3, 1997, s.64-72

Kancelaria rosyjska.

Problemy jak przy kancelarii polskiej.

Literatura (do wyboru): A.Kopiczyńska, Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915, Warszawa 2004, s.41-86; J.Zaborowska, Ustrój, dzieje i akta kancelarii gubernatora warszawskiego z lat 1866-1917, „Archeion” t.51, 1969, s.142-160; F.Ramotowska, Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyjskich XIX w., „Studia Źródłoznawcze” t.21, 1976, s.53-77

12. Kancelarie na ziemiach polskich w XIX w. – pokaz archiwalny.

13. Kancelaria notarialna i hipoteczna.

Akt notarialny, akta i pomoce notarialne, księgi hipoteczne.

Analiza aktu notarialnego.

Literatura (do wyboru): D.Malec, Dzieje notariatu polskiego, wyd.1, Kraków 2007, s.53-86; W.Wójcikiewicz, Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, Wrocław 1967, s.117-149; T.Kubicki, Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1825 r. i jego realizacja w powiecie brzezińskim do 1914 r., Łódź 2012, s.23-64, 75-91, W.Wójcikiewicz, Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, Wrocław 1967, s.117-149

14. Kancelaria gospodarcza.

Obieg pism, czynności kancelaryjne, formowanie akt spraw, cechy specyficzne kancelarii gospodarczej.

Analiza akt zespołów instytucji tworzących akta przemysłowe.

Literatura: I.Ihnatowicz, Historia kancelarii przemysłowej w okręgu łódzkim, Wrocław 1967, s.87-149

15. Kancelaria bezdziennikowa w XX wieku.

Organizacja kancelarii, czynności kancelaryjne, komórki pełniące czynności kancelaryjne, rola wykazu, formowanie akt spraw.

Tekst – T.Manteuffel, Wykaz akt. Wskazówki praktyczne, Warszawa 1935, A.G.Dąbrowski, Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939, s.212-271, I.Radtke, Kancelaria współczesna, „Archeion” t.100, 1999, s.28-50

Literatura:

Literatura dołączona do poszczegolnych tematów.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się :

I. WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

1. zna podstawowe systemy kancelaryjne,

2. zna zasady formowania akt w systemach kancelaryjnych,

3. zna zasady obiegu dokumentacji w systemach kancelaryjnych.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. potrafi wskazać cechy charakterystyczne systemu kancelaryjnego,

2. potrafi wskazać cechy charakterystyczne sposobu formowania akt i obiegu dokumentacji.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla odmiennych modeli kancelaryjnych i sposobów formowania akt.

Metody i kryteria oceniania:

1.Udział w dyskusji.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Umiejętność tworzenia własnych udokumentowanych tez.

4.Odpowiednia frekwencja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Jacek Kordel, Alicja Kulecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.