Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Starożytna Sparta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD14RKU Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Starożytna Sparta
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty studiów II stopnia magisterskich
Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone starożytnej Sparcie oraz wizerunkowi Sparty w późniejszych epokach. Jeśli kompetencje uczestników na to pozwolą zasadniczą treść seminarium stanowić będzie lektura "Agesilaosa" Plutarcha. Przedmiotem dyskusji będą też różne aspekty funkcjonowania społeczeństwa i państwa spartańskiego

Pełny opis:

Tematem wiodącym seminarium jest Sparta, ale w zależności od zainteresowań uczestników mogą się pojawić i inne tematy. Zgodnie z poświadczonymi publikacjami zainteresowaniami prowadzącego uczestnicy seminarium mogą pisać prace (licencjackie, magisterskie, doktorskie) poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym antycznej Grecji oraz oddziaływania tradycji klasycznej w późniejszych epokach (z czasami nam współczesnymi włącznie).

Metoda dydaktyczna:

Analiza tekstu źródłowego, dyskusja nad książką, dyskusja nad fragmentami prac przygotowanymi przez studentów.

Literatura:

Wybrana literatura na temat dziejów Sparty w okresie klasycznym: Baltrusch E., Sparta: Geschichte, Gesellschaft, Kultur, München 1998; Cartledge P., Sparta and Lakonia. A regional History 1300-362 B.C., London 1979; Chrimes K.M.T., Ancient Sparta. A Re-Examination of the Evidence, Manchester 1952; Clauss M., Sparta. Eine Einführung in seine Geschichte und Zivilisation, München 1983; Hodkinson S., Property and Wealth in Classical Sparta, London 2000; Kennel M.N., The Gymnasium of Virtue. Education and Culture in Ancient Sparta, Chapel Hill - London 1995; Kulesza R., Sparta w V-IV wieku p.n.e. (Sparta in the Fifth and Fourth Centuries B.C.), Warszawa 2003; Lévy E., Sparte, Paris 2003; Michell H., Sparta, Cambridge 1964 (2 ed.); Oliva P., Sparta and Her Social Problems, Amsterdam-Prague 1971; Pečatnova L.G., Istoria Sparty (History of Sparta), Sankt-Peterburg 2001. Welwei K.-W., Sparta: Aufstieg und Niedergang einer antiken Grossmacht, Stuttgart 2004. W związku z prowadzonymi przez seminarzystów pracami badawczymi wprowadzane są inne publikacje o charakterze monograficznym.

Efekty uczenia się:

Zaliczenie seminarium oznaczać będzie, że student jego uczestnik wykazuje orientację w zakresie poruszanych na seminarium problemów zarówno na poziomie znajomości źródeł, jak i aktualnego stanu badań.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, rzetelne do nich przygotowanie, udział w dyskusji, przygotowanie wystąpień na temat prowadzonych przez seminarzystę badań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.