Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (XIII - początek XVI w.): podziały, prawo, powiazania miedzynarodowe, mentalność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD15GMYS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (XIII - początek XVI w.): podziały, prawo, powiazania miedzynarodowe, mentalność
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 7.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne będą dotyczyć dziejów społeczeństw Słowiańszczyzny Zachodniej

(szeroko rozumiane ziemie polskie i Czechy) i Wschodniej (Ruś), państwa krzyżackiego,

Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Węgier (obejmującego także Słowację i Transylwanię).

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne będą dotyczyć dziejów społeczeństw Słowiańszczyzny Zachodniej

(szeroko rozumiane ziemie polskie i Czechy) i Wschodniej (Ruś), państwa krzyżackiego

i Królestwa Węgier (obejmującego także Słowację i Transylwanię).

Zajmować będziemy się głównie dziejami mieszczan, chłopów i rycerstwa, nie tracąc z pola widzenia innych

warstw społecznych i środowisk. W okresie od XIII do początków XVI w. nastąpiły zasadnicze przemiany

społeczeństw wyżej wymienionych terytoriów. Wieloletnie okresy rozwoju przeplatały się w historii wielu krajów z załamaniami,

które wynikały z wojen, klęsk żywiołowych i innych przyczyn.

Dlatego interesujące będzie porównywanie trendów przemian między poszczególnymi krajami.

Społeczeństwa krajów Europy Środkowo–Wschodniej będziemy badać pod kątem ich organizacji,

reguł prawa zwyczajowego i stanowionego, powiązań jednostek i wspólnot między granicami regionów i państw,

a także zbiorowej mentalności i obrazu świata.

Wybrane źródła będziemy poznawać albo w łacińskich oryginałach, bądź też w tłumaczeniach na język polski.

Wszystkie teksty źródłowe zostaną udostępnione w formie kserokopii lub będą wysyłane na konta uczestników zajęć.

Metody dydaktyczne:

– analiza i dyskutowanie tekstów źródłowych należących do różnych gatunków na szerokim tle ogólnoeuropejskim;

– przygotowywanie referatów związanych z przygotowywaną pracą licencjacką i magisterską i dyskusja nad nimi;

– przygotowywanie referatów na tematy związane z tematyką seminarium i analizowanymi źródłami w celu rozszerzenia tła, na którym bada się zagadnienia szczegółowe;

– dyskusja nad wybranymi zagadnieniami teoretyczno–historycznymi;

– dyskusja nad wybranymi książkami.

Wymagania wstepne:

– dla studentów 1. stopnia: zaliczenie 2. roku studiów licencjackich;

– dla studentów 2. stopnia: ukończenie studiów 1. stopnia ;

– znajomość historii średniowiecza w zakresie przewidzianym przez program studiów licencjackich;

– znajomość języka łacińskiego;

– bierna znajomość jednego języka współczesnego;

Literatura:

Literatura szczegółowa będzie zadawana z zajęć na zajęcia.

Zalecana, wybrana literatura dla uczestników tego seminarium to m.in.:

– J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 i inne wydania;

– J. Szücs, Trzy Europy, Lublin 1995;

– J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003;

– M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach.

– Gospodarka–Społeczeństwo–Państwo–Ideologia, Gdańsk 1986;

– M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002

(cz. 7: Nieprawomocne panowanie < Typologia miast>, s. 905–992);

– L. Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995;

– M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986;

– Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), tłum. V. Soczewińska, Gdańsk 1975/ Warszawa 1997;

– H. Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich, Warszawa 1968;

– Historia chłopów polskich, t. 1, red. S. Inglot, Warszawa 1970;

– M. Keen, Rycerstwo, tłum. A. Bugaj, Warszawa 2014;

– Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008;

– J. Hoensch, Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme bis zur Gegenwart, München 1997;

– P. Engel, The Realm of St Stephen. A History of Medieval Hungary (895–1526), London – New York 2001;

– Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, „Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, tłum. P. Grablunas et al., Warszawa 2007;

– M. Tichomirow, Ruś średniowieczna na międzynarodowych szlakach, Warszawa 1976;

Metody i kryteria oceniania:

– przygotowanie do zajęć (znajomość zadanego źródła i literatury przedmiotu);

– aktywność w dyskusjach seminaryjnych;

– oryginalność stawianych hipotez i ich podbudowa;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.