Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka, kultura i religia XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD15PSKI Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Polityka, kultura i religia XX wieku
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Polityka, kultura i religia XX wieku.

Podczas seminarium zajmować będziemy się zagadnieniami związanymi ze stykiem tych trzech pól aktywności człowieka, w dziejach najnowszych. Wykorzystywać będziemy zarówno niepublikowane, jak i publikowane źrodła pisane, źrodła audiowizualne, źrodła wywołane (relacje) etc. Wspólnie będziemy sie strali je analizować i interpretować. Przewidywane są także dyskusje na temat ukazujących się istotnych publikacji z interesującej nas dziedziny, a także konsultacje indywidualne.

Tematyka wspólnych analiz koncentrować się będzie na dziejach Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Seminarium obejmie w pierwszym semestrze cykl zajęć wstępnych - pozwalających uczestnikom na rozwinięcie swych umiejętności z zakresu analizy tekstow i źródeł audiowizualnych z zakresu styku dziejow politycznych, historii kultury i dziejow Kościoła katolickiego XX wieku.

Wspólna analiza źródeł uzupełniona zostanie samodzielna analiza wybranych źródeł przez uczestników seminarium, pracujących pod kierunkiem prowadzącego.

Analizowane bedą niepublikowane tradycyjne źrodła aktowe, źrodła audiowizualne, źrodła wywołane (relacje), wspomnienia.

W pierwszym semestrze przeprowadzona zostanie także przynajmniej jedna dyskusja nad wspólnie z uczestnikami uzgodnioną pozycją literatury naukowej dotyczącej zagadnień związanych z seminarium, a także nad jednym z tekstów wspomnieniowych opublikowanych w ciagu ostatnich dwu lat.

Uczestnicy raz na dwa miesiące bedą pisać krótkie prace analityczne (do 4000 znaków - 2 strony), a raz w roku - na koniec roku akademickiego - pracę seminaryjną (do 40 000 znaków (do 20 stron), w wypadku uczestników piszących pod kierunkiem prowadzącego prace licencjackie i magisterskie - bedą to teksty stanowiące fragmenty tych opracowań).

W drugim semestrze wprowadzone zostaną referaty uczestników na temat pisanych prac, przeczytanych źródeł bądź książek.

Dwa razy w roku przewidziana jest wizyta w archiwum - m.in. Archiwum IPN, AAN, wybrane archiwum kościelne.

Raz w semestrze przewidziana jest wizyta zaproszone gościa seminarium - wybitnego znawcy badanych zagadnień lub świadka epoki.

Wymagania wstępne:

Znajomość jednego jezyka obcego (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański) w stopniu umożliwiającym lekturę opracowań i źródeł.

Ciekawość badawcza.

Zdolność do systematycznej pracy.

Literatura:

Szczegółowa lista lektur zostanie uzgodniona z uczestnikami seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny wystawiane są indywidualnie na podstawie udziału uczestnika w seminarium. Pomocniczo uwazgledniana bedzie ocena z prac seminaryjnych o rożnym charakterze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.