Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Żydów - stare i nowe perspektywy badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD16AMM Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Żydów - stare i nowe perspektywy badawcze
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty dla II roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich kierunku „Historia i kultura Żydów”.

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią seminarium licencjackie poświęcone różnym nurtom badań nad historią i kulturą żydowską.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do napisania pracy licencjackiej. Podczas zajęć analizowane będą różnego rodzaju teksty pokazujące dawne i współczesne nurty w badaniach nad historią i kulturą żydowską.

Zastanawiać się będziemy nad geograficznymi i światopoglądowymi uwarunkowaniami historiografii żydowskiej. Przyjrzymy się różnym nurtom badań: biografistyce, prozopografii, demografii, mikrohistorii, gender, historii kulturowej i historii codzienności, onomastyce, badaniom etnograficznym i dotyczącym antysemityzmu.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w grupie nad tekstami.

Literatura:

Literatura podawana będzie na bieżąco w trakcie semestru. Między innymi analizowane będą fragmenty następujących prac:

P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012

M. Rosman, Jak pisać historię żydowską?, Wrocław 2011

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć. Dopuszczalne trzy nieobecności w ciągu zajęć; przy czym dwie z nich wymagają zaliczenia. Dodatkowym warunkiem zaliczenia pierwszego semestru seminarium jest przedstawienie bibliografii i konspektu przygotowywanej pracy licencjackiej. Natomiast zaliczenie drugiego semestru następuje po wgraniu pracy licencjackiej do systemu APD.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.