Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna i kultury Polski i powszechna w XIX i na początku XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD17GSZE Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna i kultury Polski i powszechna w XIX i na początku XX wieku
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wszystkie minima programowe, wynikające z toku studiów.

Znajomość języka angielskiego (względnie francuskiego lub niemieckiego). Chętnie widziana (ale nie obowiązkowa) znajomość dowolnego języka skandynawskiego.

Skrócony opis:

Seminarium skupia się przede wszystkim na historii społecznej w kontekście procesów modernizacyjnych XIX i XX wieku. Dotyczy to takich zagadnień, jak: relacje międzyludzkie, rodziny, propagandy społecznej, aktywizacji publicznej społeczeństwa, a także przemian świadomości. Mieści się tu także historia kultury w ujęciu antropologicznym, historia życia codziennego, obyczajów. Drugą dużą grupę zagadnień stanowią historia kultury oraz literatury, postrzegane jako część historii społecznej.

Pełny opis:

Seminarium skupia się przede wszystkim na historii społecznej w kontekście procesów modernizacyjnych XIX i XX wieku. Dotyczy to takich zagadnień, jak : relacje międzyludzkie, rodziny, propagandy społecznej, aktywizacji publicznej społeczeństwa, a także przemian świadomości. Mieści się tu także historia kultury w ujęciu antropologicznym, historia życia codziennego, obyczajów.

Drugą dużą grupę zagadnień stanowi historia kultury oraz literatury, postrzegane jako część historii społecznej. W ujęciu tym literatura piękna analizowana jest z jednej strony jako obraz społeczeństwa i jego różnego rodzaju przemian (np.obyczajowych lub świadomościowych), z drugiej jako źródło do historii idei (np. koncepcji pedagogicznych w literaturze dla dzieci). Obok literatury pięknej, źródłem badania zachodzących na przestrzeni ostatnich stu lat przemian społecznych, obyczajowych lub stanu świadomości (np. stereotypów społecznych – narodowych, płciowych lub innych) powinny być wytwory kultury masowej – filmy, reklamy, prasa popularna. Także wykorzystanie filmów jako źródła historycznego. Chętnie widziane będą osoby, które chciałyby poświęcić się badaniom nad historią Skandynawii.

Założenia wstępne

Znajomość języka angielskiego (względnie francuskiego lub niemieckiego). Chętnie widziana (ale nie obowiązkowa) znajomość dowolnego języka skandynawskiego.

Metody dydaktyczne:

Co najmniej połowę zajęć przeznaczamy na dyskusję nad referatami i fragmentami powstających prac dyplomowych, także tych, które powstają na innych seminariach (dla uczestników tzw. drugiego seminarium).

Literatura:

Ustalana w toku zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryterium oceny, to przede wszystkim wygłoszenie referatu. Aktywność podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.