Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prasy, radia, filmu, telewizji, internetu.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD17MWOJ Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia prasy, radia, filmu, telewizji, internetu.
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Historia mediów audiowizualnych: filmu, radia, telewizji, Internetu, ze szczególnym naciskiem na dzieje filmu i telewizji.

Mile widzianą będzie tematyka wojenna, zwłaszcza okres drugiej wojny światowej – aspekty wojskowe, życie codzienne, propaganda.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne pomyślane jako miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń, poszukiwania odpowiedzi pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącym. Tematyka ogniskować się będzie przede wszystkim wokół historii mediów, ze szczególnym uwzględnieniem filmu, radia, telewizji i Internetu. Wszelako – z uwagi na zainteresowania i sentyment prowadzącego – tematyka wojenna i varsavianistyczna ostatnich sześciu pokoleń będzie również obecna.

Literatura:

Zależnie od wyboru poszczególnych tematów – w porozumieniu z uczestnikami.

Efekty uczenia się:

Najważniejszą umiejętnością, jaką student ma wynieść z tych zajęć – obok konkretnej wiedzy faktograficznej, gromadzonej głównie na innych zajęciach – powinna być umiejętność formułowania pytań, poszukiwania wątpliwości odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Wydaje się, że budzenie ciekawości może dobrze przysłużyć się kształtowaniu zrębów pracy intelektem.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność, zdolność kojarzenia faktów, umiejętność wyciągania wniosków a nade wszystko zdolność do samodzielnego formułowania pytań i definiowania problemów związanych z przedmiotem zajęć – to podstawowe kryteria.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, związane ściśle z wykazaniem się oczekiwanym poziomem wiedzy oraz dokonywanie systematycznych postępów w gromadzeniu materiałów, a następnie tworzeniu tekstu pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.