Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobieta w Europie późnośredniowiecznej i nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD18ABART Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Kobieta w Europie późnośredniowiecznej i nowożytnej
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Znajomość łaciny przynajmniej na poziomie podstawowym oraz opanowanie j. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury przedmiotu

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kobieta w Europie późnośredniowiecznej i nowożytnej

Tematyka seminarium koncentruje się na zagadnieniach związanych z rolą kobiet w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym Europy XIII-XVI w. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie m.in. sposób postrzegania i przedstawiania kobiet w różnego rodzaju źródłach narracyjnych (kroniki, teksty hagiograficzne, literatura piękna), a także aktach normatywnych. Analizować będziemy role społeczne przypisywane kobietom przez twórców tych tekstów i konfrontować je z materiałem źródłowym ukazującym rzeczywiste miejsce kobiet w życiu zarówno rodzinnym, jak i politycznym oraz gospodarczym.

Pełny opis:

Tematem spotkań seminaryjnych będą różnorodne zagadnienia wchodzące w zakres studiów nad historią kobiet i historią płci. Uczestnicy seminarium zapoznają się z podstawową literaturą przedmiotu, metodologią oraz terminologią stosowaną w badaniach, zarówno nad płcią kulturową, jak i szeroko pojętą komunikacją społeczną, w tym emocjami i sposobami ich okazywania. Podczas zajęć będą analizowane źródła pozwalające badać różne aspekty funkcjonowania kobiet w Europie późnośredniowiecznej i wczesno nowożytnej, zarówno pisane, jak i ikonograficzne. Na ich podstawie będą omawiane takie zagadnienia jak postulowane wzorce społecznych ról kobiet (żona, matka, władczyni, zakonnica), relacje w rodzinie, emocjonalność i możliwości jej badania. Przedmiotem naszego zainteresowania będą z jednej strony kobiety jako grupa funkcjonująca w określonym środowisku (dwór, klasztor, miasto), a z drugiej poszczególne postacie wybitnych kobiet (m.in. Elżbieta z Turyngii, Jadwiga Śląska, Jadwiga Andegaweńska, Katarzyna ze Sieny, Maria Burgundzka, Joanna d’Arc).

Metody dydaktyczne:

Większość zajęć jest poświęcona analizie tekstów źródłowych w większym lub mniejszym stopniu związanych z tematami prac magisterskich i licencjackich realizowanymi przez poszczególnych uczestników seminarium. Ponadto odbywają się dyskusje nad koncepcjami prac magisterskich i licencjackich, niekiedy prezentowane są także rozdziały powstających prac.

Literatura:

Literatura jest uzależniona od konkretnych zajęć i na bieżąco podawana uczestnikom zajęć.

Założenia wstępne

Znajomość łaciny przynajmniej na poziomie podstawowym oraz opanowanie j. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

W wypadku osób przygotowujących prace licencjackie i magisterskie podstawowym kryterium oceny są postępy w ich pisaniu. Pozostali uczestnicy seminarium są oceniani na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz przedstawienia w ciągu semestru referatu lub recenzji pracy naukowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.