Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różne wymiary doświadczenia Wielkiej Wojny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD18PSZLA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Różne wymiary doświadczenia Wielkiej Wojny
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Mile widziana (choć nie niezbędna) bierna znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

Skrócony opis:

Pierwsza wojna światowa, zwana do 1939 r. także Wielką Wojną, uznawana jest dość zgodnie za wydarzenie kończące długi wiek XIX. Ten przedłużający się, drenujący zasoby ludzkie, finansowe i materiałowe uczestniczących w nim państw konflikt doprowadził do głębokich przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, przeorując – poza mapą polityczną i terenem pól bitewnych - także świadomość osób nią dotkniętych.

Pełny opis:

Pierwsza wojna światowa, zwana do 1939 r. także Wielką Wojną, uznawana jest dość zgodnie za wydarzenie kończące długi wiek XIX. Ten przedłużający się, drenujący zasoby ludzkie, finansowe i materiałowe uczestniczących w nim państw konflikt doprowadził do głębokich przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, przeorując – poza mapą polityczną i terenem pól bitewnych - także świadomość osób nią dotkniętych.

Na seminarium w oparciu o analizę różnych typów źródeł - w tym ikonograficznych - oraz literaturę przedmiotu chciałbym przyjrzeć się doświadczeniu wojny różnych grup społecznych. Same zmagania militarne będą stanowić raczej tło niż zasadniczą treść dla takich rozważań.

Ostateczny dobór zagadnień zależeć będzie jednak w głównej mierze od zainteresowań badawczych seminarzystów.

Ważny element seminarium stanowić będą dyskusje nad nowościami wydawniczymi i fragmentami przygotowywanych prac licencjackich i magisterskich.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad referatami i fragmentami prac przygotowanych przez studentów, dyskusja nad książką, analiza tekstu źródłowego, analiza źródeł ikonograficznych, pisanie recenzji książek.

Literatura:

Zalecana literatura zostanie podana po ewentualnym ukonstytuowaniu się grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

Dyskusja nad referatami i fragmentami prac przygotowanych przez studentów, dyskusja nad książką, analiza tekstu źródłowego, analiza źródeł ikonograficznych, pisanie recenzji książek.

Obecność, udział w dyskusji w oparciu o lekturę zadanych materiałów, postępy w przygotowywaniu pracy dyplomowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.