Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hagiografia, kult świętych i kult relikwii w średniowieczu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD18RMICH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Hagiografia, kult świętych i kult relikwii w średniowieczu
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnicy seminarium licencjackiego muszą mieć zaliczone ćwiczenia z historii średniowiecznej Polski, z historii średniowiecznej powszechnej oraz z nauk pomocniczych historii średniowiecznej.

Znajomość łaciny oraz przynajmniej jednego języka nowożytnego obcego.

Skrócony opis:

Przedmiotem rozważań będą dwa zagadnienia paralelne, a jednak ze sobą związane: rozwój literatury poświęconej świętym oraz rozwój kultu świętych.

Pełny opis:

Problematyka seminarium koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

1. Główne gatunki hagiograficzne: żywoty, miracula, translacje.

2. Zmienność form literackich żywotów świętych w ciągu wieków.

3. Funkcje kultu świętych.

4. Święci królowie, święci arystokraci, święte rodziny – motyw literacki, idea religijna, rzeczywistość społeczna.

5. Translacje i kolekcje relikwii.

Dyskusja będzie brała za punkt wyjścia łacińską hagiografię z okresu średniowiecza, z różnych stuleci i krajów, również z Polski. Uwzględniać będzie kontekst społeczny, polityczny i kulturowy.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad referatami przygotowanymi przez studentów, dyskusja nad zadanymi pozycjami z literatury przedmiotu, analiza tekstu źródłowego.

Wymagania formalne:

Uczestnicy seminarium licencjackiego muszą mieć zaliczone ćwiczenia z historii średniowiecznej Polski, z historii średniowiecznej powszechnej oraz z nauk pomocniczych historii średniowiecznej.

Założenia wstępne:

Znajomość łaciny oraz przynajmniej jednego języka nowożytnego obcego.

Literatura:

P. Brown, Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim (tłumaczenie z wydania angielskiego), Kraków 2009.

A. Witkowska, Sancti Miracula Peregrinationes. Wybór tekstów z lat 1974-2008, Lublin 2009.

M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na seminarium, aktywny udział w dyskusji, znajomość analizowanych źródeł i zalecanej literatury przedmiotu. Uczestnicy seminarium proszeni będą o wygłoszenie przynajmniej jednego referatu w ciągu roku akademickiego, związanego z przygotowywaną pracą magisterską, pracą seminaryjną lub pracą licencjacką, jeżeli jest to dla nich seminarium główne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.