Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Swoi i obcy" w świecie żydowskim, pogańskim i chrześcijańskim starożytności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD18RWIS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: "Swoi i obcy" w świecie żydowskim, pogańskim i chrześcijańskim starożytności
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty studiów II stopnia magisterskich
Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Konieczna znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie litaratury przedmiotu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie literackim formom przedstawiania własnych i obcych wspólnot w starożytnym Izraelu, świecie Żydów w późnej starożytności oraz wczesnochrześcijańskich. Formy konstrukcji obrazu własnej wspólnoty i obcych zestawione będą z realiami i faktycznym realiom, współistnienia różnych wspólnot.

Pełny opis:

Poniżej znajdą Państwo zestaw zagadnień dotyczących proponowanego w roku akademickim 2018/2019 tematu seminarium współprowadzonego przez Łukasza Niesiołowskiego-Spano, Krystynę Stebnicką i Roberta Wiśniewskiego. Jak nam się wydaje, pozwalają one obejrzeć ważne problemy obecne w świecie Biblii, we wspólnotach żydowskich okresu grecko-rzymskiego, a wreszcie w gminach chrześcijańskich.

„Swoi i obcy” – seminarium 2018/19

Semestr I “SWOI I OBCY” - KONSTRUKTY LITERACKIE

I Budowanie wspólnej tożsamości i jej dekonstrukcja

1. Abraham, Jakub-Izrael, 12 plemion Izraela: mitologia księgi Rodzaju (ŁNS)

2. Nowy Testament: 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, List do Galatów (RW)

3. Budowanie tożsamości greckiej w okresie wczesnego cesarstwa wokół wartości kulturowych i greckiej przeszłości – Dion Chrysostom, Mowa Olbijska (fragmenty) , przekład polski w: Olbia. Teksty źródłowe i badania archeologiczne, Warszawa 1957. (KS)

4. Kim byli Ioudaioi / Iudaei / Judejczycy II-III w. (po upadku Świątyni, przed IV w.)? Wybór inskrypcji; monet Tiberias i Sefforis z II w. (KS)

II Literacki konstrukt obcego

1. Kanaan i sąsiedzi Izraela; obraz Moabu, Ammonu, Edomu, Gileadu, Filistynów (ŁNS)

2. Idealna wspólnota epoki Drugiej Świątyni (ks. Powtórzonego Prawa, ks. Nehemiasza, ks. Ezdrasza) (ŁNS)

3. Obraz Żydów w literaturze chrześcijańskiej II w. n.e.: Meliton z Sardes, Homilia Paschalna, polski przekład w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. A. Świderkówna, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1991; Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. i opr. L. Misiarczyk, Warszawa 2012. (KS)

4. Żydzi jako „obcy” w literaturze rzymskiej: Cicero, Pro Flacco 28; Pompeius Trogus, XXXVI 1-8; Horacy, Serm. I 9, 60-78; Tacyt, Historiae V 1-13 (KS)

5. Poganie w literaturze chrześcijańskiej: apologeci (Klemens Aleksandryjski, Pedagog; Tertulian, Apologetyk) (RW)

6. Heretycy/schizmatycy w literaturze chrześcijańskiej: Optat z Milevis, Przeciw donatystom. (RW)

7. Późnoantyczny konstrukt barbarzyńców: Eugipiusz, Żywot św. Seweryna, Salwian z Marsylii, O rządach bożych. (RW)

II semestr: Swoi i obcy w rzeczywistości historycznej

I My i Oni: konflikty i wzajemny szacunek

1. Wieloetniczna wspólnota na Elefantynie w V w. p.n.e. (ŁNS)

2. Barbarzyńcy na Zachodzie: Afryka: Wiktor z Wity; Italia: Kasjodor; (RW)

3. Żydzi w Rzymie – wybór inskrypcji (wspólnoty żydowskie i ich struktura); Żydzi w miastach greckich (Józef Flawiusz, wybrany materiał z ks. XIV-XVI) (KS)

II Władza i mniejszości: od współpracy do przemocy

1. Judejczycy i Idumejczycy w II w. p.n.e. (ŁNS)

2. Prześladowania Dioklecjana: Akta Fileasza (RW)

3. Przypadek Aleksandrii: przyczyny wybuchu pogromu Żydów w 38 r.; wygnania Żydów z Rzymu w okresie wczesnego cesarstwa (KS)

III Wspólnoty religijne wobec swoich „mniejszości”:

1. Żydzi i Samarytanie (ŁNS i KS)

2. Spory chrystologiczne w okresie późnego antyku: Ewagriusz Scholastyk (RW)

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł.

Literatura:

Literaturę podawać będziemy podczas kolejnych spotkań.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny i kompetentny udział w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.