Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Średniowiecze Historia Ustroju i form politycznych - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ19SREHUIFP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Średniowiecze Historia Ustroju i form politycznych - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza (studia zaoczne Historia, program od 2019 r.)
Przedmioty dla II roku studiów II stopnia, magisterskie, zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wybrane struktury ustroju Polski wcześniejszego oraz pełnego średniowiecza. Przedmiot nie jest pomyślany jako uzupełnienie wykładu. Analityczne podejście do treści programowych zostanie uzupełnione o elementy syntezy

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje elementy ustroju/formy polityczne Polski w X-XIII w., które zostały uznane za najważniejsze. Arbitralność w ich wyborze jest nie do uniknięcia. Wybrane elementy/formy występowały także w innych krajach Europy wczesnego względnie pełnego średniowiecza. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony na genezę wybranych elementów ustroju/form politycznych, ich funkcje oraz dynamikę.

Literatura:

J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. 1: do połowy XV wieku, Warszawa 1964 (i nast. wyd.).

K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t. 2: Średniowiecze, Warszawa 1963.

W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1 (966-1795), Warszawa 2010 (i nast. wyd.), rozdz. 2-3.

T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000 (i nast. wyd.), cz. 2.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student ma pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych form ustrojowych/instytucji politycznych średniowiecznej Polski i Europy; rozumie ich związek z czynnikami społecznymi, kulturowymi, gospodarczymi; zna główne nurty myśli politycznej średniowiecza, terminologię specjalistyczną oraz literaturę przedmiotu.

Umiejętności: potrafi wyszukiwać oraz analizować źródła i literaturę odnoszące się do historii ustroju/form politycznych w średniowieczu; potrafi scharakteryzować główne formy ustrojowe/instytucje polityczne średniowiecznej Polski oraz Europy; potrafi wskazać najważniejsze spory historiograficzne odnoszące się do treści przedmiotu oraz krytycznie się do nich odnieść.

Kompetencje: dostrzega wpływ uwarunkowań historycznych na współczesne formy ustrojowe oraz instytucje polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.