Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Średniowiecze- Społeczeństwa w dobie przemian - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ19SRESWDP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Średniowiecze- Społeczeństwa w dobie przemian - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza (studia zaoczne Historia, program od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu historii społecznej średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem przemian form więzi społecznej i rodzajów wspólnot społecznych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są analizie wybranych kluczowych zagadnień z zakresu historii społecznej średniowiecza (IX-XV w.), w tym w szczególności problemów kształtowania się i przemian różnych form więzi społecznej, instytucji i grup społecznych (rodzina) oraz ról społecznych w ramach tych grup, powstawania i przemian wspólnot społecznych; kwestii związanych z konstruowaniem tożsamości zbiorowych, konfliktów społecznych i sposobów utrzymywania porządku społecznego w warunkach zmiany.

Literatura:

Zob. sylabus zajęć

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student zna w stopniu pogłębionym wybrane problemy historii społecznej średniowiecza, rozumie zróżnicowanie i podobieństwa organizacji i instytucji życia społecznego na różnych obszarach Europy, rozumie uwarunkowania gospodarcze, polityczne, religijne zmian dokonujących się w społeczeństwach europejskich w okresie IX-XV w. i towarzyszące im konflikty, zna wybrane typy źródeł wykorzystywanych w badaniach nad dziejami społecznymi średniowiecza i potrafi je analizować, zna i potrafi stosować specjalistyczną terminologię właściwą dla badań nad historią społeczną średniowiecza, rozumie interdyscyplinarny charakter badań nad historią społeczną.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.