Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok tematyczny: Nowożytność - Społeczeństwa w dobie przemian - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ1BTNOWSWDPC Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Blok tematyczny: Nowożytność - Społeczeństwa w dobie przemian - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów II stopnia, magisterskich, zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:
Pełny opis:

Tematem zajęć są zmiany, które zaszły w społeczeństwie w okresie od końca XV w. po koniec wieku XVIII. Ze względu na ogromny materiał te zajęcie obejmują jedynie wybrane zagadnienie koncentrując się na różnych modelach władzy na terenach lezących Europie, w basenie Morza Czarnego i na Bliskim Wschodzie, odkrywaniu świata przez Europejczyków, zmianach w dyplomacji oraz wybranym zagadnieniom życia codziennego. Zajęcia, które będą odbywały się w blokach czterogodzinnych, zostaną w większości następująco zorganizowane: pierwsze dwie godziny – dyskusja na temat danego zagadnienia w historii Europy w oparciu o opracowania; kolejne dwie godziny – praca z tekstem źródłowym pozwalającym zrozumieć omawiane zjawisko na konkretnym przykładzie. Ze względu na kompetencje prowadzącej, źródła będą głównie dotyczyć Rzeczypospolitej, terenów Morza Czarnego i terenów wschodniego Morza Śródziemnego Pierwszy blok zajęć będzie miał charakter wprowadzający i układ zajęć będzie inny.

Oczekiwana jest umiejętność czytania w języku angielskim.

Literatura:

PODRĘCZNIKI:

S. Grzybowski, Narodziny świata nowożytnego 1453-1605, Kraków 2005 (Wielka Historia Świata).

Świat w XVII wieku, red. A. Podraza, Kraków 2005 (Wielka Historia Świata).

Część materiałów będzie znajdowała się na mojej stronie na stronie IH UW.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Posiada podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach z epoki.

2. Zna źródła wykorzystywane do badania wybranych zagadnień z epoki.

Umiejętności

1. Potrafi dokonać krytyki źródeł wykorzystywanych do badania wybranych zagadnień z epoki

2. Krytycznie wykorzystuje opracowania naukowe odnoszące się do wybranych zagadnień z epoki

3. Samodzielnie formułuje wnioski na podstawie informacji i przesłanek wynikających z krytyki źródeł oraz lektury opracowań.

Umieszcza wybrane zagadnienia w szerszym kontekście procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych epoki.

Kompetencje społeczne

1. Wykazuje postawę krytyczną wobec świadectw przeszłości.

2. Posiada umiejętność prowadzenia wymiany poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

3. Docenia wartość samodzielnej interpretacji źródeł i opracowań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenie zajęć będzie udział w merytorycznej dyskusji na zajęciach. Dopuszcza się jedną nieobecność, każda kolejna winna być zaliczona

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.