Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Egzamin - Blok tematyczny: Społeczeństwo w dobie przemian

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ1EBTSWDP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Egzamin - Blok tematyczny: Społeczeństwo w dobie przemian
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów II stopnia, magisterskie, zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Wykład dotyczyć będzie dziejów społeczno-politycznych Polski w latach 1918-1989.Podczas wykładu przedstawiona zostanie ewolucja społeczno-polityczna i ustrojowa Polski w ciągu 70 lat. Pokazany zostanie system demokracji parlamentarnej ,powody przekształcenia w autorytaryzm lat 30-tych XX wieku. Wiele miejsca

poświęcone zostanie okresowi utraty niepodległości w czasie II wojny światowej i straszliwym następstwom tej wojny. Zwrócona zostanie uwaga na losy społeczeństwa polskiego i ewolucje ustrojowe mające miejsce w czasach PRL znajdującej się pod przemożnym wpływem Związku Sowieckiego

Wykład dotyczyć będzie życia społeczeństwa

najpierw w Wolnej Polsce

w latach 1918-1939.Zostanie obszernie

zanalizowana sytuacja społeczno-polityczna w

Polsce w okresie parlamentarnym(1918-1926).Wiele

miejsca zostanie poświęcone następstwom zamach

majowego w sferze politycznej społecznoustrojowej.

Podczas wykładu zanalizowane zostaną

skutki utraty niepodległości w 1939 roku,pokazana

zostania wielka wola narodu aby odbudować wolne

demokratyczne Państwo Polskie zniszczone w

barbarzyński sposób przez ościenne mocarstwa.

Podczas zajęć chcę prześledzić mechanizmy

politycznego, społecznego, gospodarczego

sowietyzowania Polski Omawiał będę sposoby

działań obozu komunistycznego który doprowadziły

do sterroryzowania mieszkańców Polski

spowodowania sfałszowania woli narodu dwukrotnie

głosującego przeciwko obozowi komunistycznemu

w 1946 r.(podczas referendum ludowego) i 1947 r.

(podczas wyborów do Sejmu Ustawodawczego) .

Efekty tych działań były dalekosiężne najpierw

budowano wzorując się na modelu sowieckim

1

fundamenty tzw.podstaw socjalizmu -stalinizacji

(lata 1948-1956),potem ,,małej stabilizacji'' (1956-

1970) ,wreszcie ,,przyspieszonego rozwoju'' (1970-

1980) mających się zaqkończyć zbudowaniem

,,rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego'' .

Wiele miejsca zostanie poświęcone roli Kościoła

Rzymsko-Katolickiego w życiu społeczeństwa

polskiego. W końcowej części zajmę się fenomenem

NSSZ ,,Solidarność'' oraz okolicznościami

odbudowy suwerennego ,parlamentarnego państwa

polskiego czyli III RP. Wykład

zostanie oparty głównie o archiwalną bazę

źródłową, .Podczas wykładu wykorzystane zostaną

badanie przeprowadzone w wielu archiwach i

bibliotekach polskich i zagranicznych.

7.Zakres tematów Pełny spis tematów kolejnych zajęć wraz z omawianymi

zagadnieniami i literaturą wymaganą na poszczególne

zajęcia.

(do 65 000 znaków).

Temat I :Powstanie II Rzeczpospolitej .Stosunek

społeczeństwa do walki o utrwalenie niepodległości

państwa. Funkcjonowanie polskiego systemu

parlamentarnego w okresie obowiązywania

Konstytucji z 17 marca 1921 r Mozaika polityczna

Polski :przywódcy ,programy partii zasięg wpływów w

społeczeństwie na wsi i w mieście. Mniejszości

narodowe .Przyczyny kryzysu systemu

parlamentarnego.(1918-1926)

Źródła:-Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku

lata 1918-1939.T.III wyd.II poszerzone. Wybór

tekstów źródłowych J.R.Szaflik .Pułtusk 2005

(Dokumenty z lat 1918-1926 a w szczególności tekst

Konstytucji z 1921 r nr dokumentu (dok)45 ,programy

partii politycznych nr dok 12,18,44,48,57.-Spór o

kształt demokracji i paralamentaryzmu w Polsce w

latach 1918-1926 .Wybór i opracowanie T.Nałęcz

warszawa 1994 s.112-118 (ND-R.Dmowski),165-175

(ChD S.Adamski )183-188,194-203

(PSL,,P''M.Rataj,W.Witos),209-216(NPR.K.Dagan )

245-248(PPS,A.Pragier)-A.Bełcikowska : Stronnictwa

i związki polityczne w Polsce . Charakterystyki,dane

historyczne,programy rezolucje organizacje partyjne,

prasa,przywódcy Warszawa 1925.

Literatura:-A.Ajnenkiel ,,Polskie konstytucje

''Warszawa 2000--M.M.Drozdowski:,,Reformy

2

W.Grabskiegodokonania i koszty w opinii

współczesnych Warszawa 1994-Gabinety II RP praca

zbiorowa J.Faryś, J.Pajewski szczecin- Poznań 1991

-J.Holzer :,,Mozaika II Rzeczpospolitej Warszawa

1074 -K.Kawalec,Spadkobiercy niepokornych Dzieje

polskiej myśli politycznej Wrocław 2000-

T.Nałęcz:,,Rządy Sejmu 1921-1926 Warszawa 1991.

Temat II. Przyczyn ,przebieg i następstwa Zamachu

majowego w Polsce 1926 roku. Centrolew. Walka o

zachowanie systemu demokracji parlamentarnej w

Polsce. Uwięzienie przywódców Centrolewu. Wybory

Brzeskie . Proces Brzeski,złamanie opozycji przez

obóz marszałka J. Piłsudskiego. Polska pod rządami

Konstytucji Kwietniowej,wprowadzenie

funkcjonowania autorytarnego systemu władzy.(1926-

1939)

Źródła:-Źródła do dziejów Polski XIX i XX wieku lata

1918-1939 T.III ...Dokumenty z lat 1926-1939

dotyczące życia politycznego ustroju państwa w

szczególność:dok.60,62,64,65,71,72,73,74,76,77,78,79,8

0,94 (Konstytucja Kwietniowa z 1935 r

. 95,97,98,100,101,104.-I.Matuszewski:,,Prawda o

Konstytucji Kwietniowej .New York 1945-O

przewrocie majowym 1926. Opinie świadków,Wyboru

dokonał ,wstępem opatrzył, E.Kozłowski.Warszawa

1984-Sprawa brzeska. Dokumenty i materiały

Opracował M.Leczyk Warszawa 1987

Literatura ;-Z.J.Hirsz :,,II RP, narodziny ,ustrój

konstytucyjny,zmierzch. Białystok 1994-A.Garlicki:,,Z

Sulejówka do Belwederu Warszawa 1990-Tenże:,,Pod

rządami marszałka'', Warszawa 1994-Tenże

J.Piłsudski (1867-1935'' Kraków 2008-P.Łossowski

:,,Polska w Europie i świecie 1918-1939.Warszawa

1990'' .-E.Kaszuba:,, System propagandy państwowej

obozu rządzacego w Polsce 1926-1939 .Toruń 2004-

S.Nowinowski :,,Prezydent I.Mościcki,''Warszawa

1994-J.Pajewski :,, Budowa II RP 1918-1926'',

Kraków 1994-J.Smoliński:,, Rządy J.Pilsudskiego w

latach 1926-1935.''.Studium prawne. Poznań 1985

Temat III Polskie Państwo na Uchodźstwie i w

Podziemiu w Kraju.Zasady obowiązywania

Konstytucji Kwietniowej podczas II wojny

światowej.Rola prezydenta Władysława Raczkiewicza

i jego współpraca z gen W.Sikorskim i

S.Mikołajczykiem. Działalność Rady Narodowej RP

na Emigracji-polskiego parlamentu .Od Głównej

Rady Politycznej do Rady Jedności Narodowej w

Podziemiu. Funkcjonowanie Delegatury Rządu na

3

Kraj, od 1944 r Krajowej Rady Ministrów. Powstanie

kolaboracyjnego Polskiego Komitetu Wyzwolenia

Narodowego w Moskwie w 1944 r. Zniszczenie

Polskiego Państwa Podziemnego w Kraju .Porwanie

Kierownictwa Państwa przez ZSRR .Następstwa

wycofania uznania dla Rządu RP na Uchodźstwie.

Powstanie TRJN z udziałem S. Mikołajczyka i jego

następstwa (1939-1945)

Źródła:Źródła do dziejów Polski w XIX i XX

wieku.Lata 1939-1945 t.IV część 1 i 2 Wybór tekstów

źródłowych :J.R.Szaflik, R.Turkowski Pułtusk 2000.

Literatura:

-M.M.Drozdowski:,,Władysław Raczkiewicz

.Prezydent RP'' .T.2 Warszawa 2002-

E.Duraczyński,R.Turkowski:,,O Polsce na

uchodźstwie.Rada Narodowa RP 1939-1945.Warszawa

1997-E.Duraczyński:,, Polska 1939-1945.Dzieje

polityczne.''Warszawa 1999

-P.Dzięciołowski „Parlament Polski Podziemnej''

.Warszawa 2004-E.Mcgilvary:,,A Military

Government in Exile .The Polish Government -inExile

1939-1945,a study of discontent''.London 2010

-W.Grabowski :,, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej

Polskiej na Kraj 1940-1945 .''Warszawa 1995-

Operacja ,,Burza''i Powstanie Warszawskie 1944 Pod

red.K.Komorowskiego Warszawa 2002

-A.Zamoyski: ,,Padarewski'', Warszawa 1992

Temat IV:Przemiany społeczno-ustrojowe i polityczne

w Polsce po II wojnie światowej.Wizja Polski w świetle

programów obozu komunistycznego ,opozycji

demokratycznej i polskiego podziemia

antykomunistycznego.Walka o wolne wybory do

parlamentu.Rola Polskiego Stronnictwa Ludowego i

jego sojuszników w walce z terrorem

komunistycznym.Następstwa sfałszowanych

:referendum i wyborów do Sejmu

Ustawodawczego.Powołanie na Prezydenta

,,ludowej''RP B.Bieruta.Uchwalenie ,,Małej

Konstytucji , utrwalenie prosowieckiego systemu

władzy.(1945-1947)

1.Źródła:.Koniec Polskiego Państwa Podziemnego Łódź

19872..Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku t.IV

część I i t.IV część 2 lata 1939-1945 .Wybór tekstów

źródłowych J.R.Szaflik,R.Turkowski Pułtusk 2000 .3

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku .Lata 1945-

1956 t.V Wybór tekstów źródłowych A.Koseski,

J.R.Szaflik,R.Turkowski Pułtusk 2003 4.Teczka

Specjalna Józefa W. Stalina. Raporty NKWD z Polski

(1944-1946,), Warszawa 1998.

4

.St. Mikołajczyk, Gwałt na Polsce, Warszawa 1984,

Rozdział VII, VIII, IX.

2. Literatura:T. Żenczykowski, Dramatyczny rok 1945,

Londyn 1982 .K. Leopold (A. Leinwald), Przywódcy

Polski podziemnej przez sądem moskiewskim, Warszawa

1989, J. Ślusarczyk, Stosunki polsko-radzieckie (1939-

1945), Warszawa 1991, K. Kersten, Jałta w polskiej

perspektywie, Warszawa 1990, Londyn 1989. K. Kersten,

Narodziny systemu władzy. Polska 1944-1948, Paryż 1986

i .M. Łatyński, Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat

czterdziestych, Londyn 1985A.Skrzypek Mechanizmy

uzależniania. Stosunki polsko-radzieckie 1944-

1957.Pułtusk 2002 J.Wrona :System partyjny w Polsce

1944-1950 Lublina 1996.A.Appelbaum: Za żelazną

kurtyną .Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956

warszawa 2013,B.Barnaszewski : PPR wobec

zalegalizowanych partii i stronnictw .warszawa

1996,M.Dockrill : The Cold War 1945-1962 London

1990,J.Drużyńska , S.M. Jankowski Ucieczki

specjalnego znaczenia Poznań 2011,A.Friszke

Opozycja demokratyczna w PRL Londyn 1994

.R.Habielski Polski Londyn Wrocław 2000,T.Kowalik

Spory o ustrój spoleczno-gospodarczy Polski 1944-

1948 Warszawa 1980 ,.A.Mazurkiewicz Dyplomacja

Stanów Zjednoczonych wobec wyborów w Polsce 1947

Warszawa 2007.M. Łatyński, Nie paść na kolana, Londyn

1985.4..J. Karpiński, Ustrój komunistyczny w Polsce,

Londyn 1985,S.Łach PSL w latach 1945-1947 Gdańsk

1995,T.Ochęduszko :Walka o suwerenność Polski 1945-

1948 Rzeszów 1993 ,A.Paczkowski Zdobycie władzy

1945-1947 warszawa 1994 Tenże S.Mikołajczyk

Warszawa 1994 ,Polityka Związku Sowieckiego wobec

państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-

1948 Warszawa 1998 ,A.Skrzypek Mechanizmy

uzależniania .Stosunki polsko-sowieckie 1944-1957

Pułtusk 2002 ,, R.Terlecki Dyktatura zdrady Kraków 1991

.Z.Woźniczka : Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 1945-

1952 Warszawa 1991 , T.Wolsza Rząd RP na Obczyźnie

wobec wydarzeń w Kraju 1945-1950 Warszawa 1998 ,

J.Wrona System partyjny w Polsce 1944-1950 Lublin

1996:

Temat V: Uniformizacja społeczno-polityczna i

ustrojowa Polski w okresie stalinowskim.Powołanie

nowego systemu administracyjnego.Wizja Polski

socjalistycznej w świetle programu Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1948 r.

Opracowanie i zatwierdzenie Konstytucji Polskiej

Rzeczpospolitej Ludowej w dniu 22 lipca 1952

r.Społeczeństwo wobec sowietyzacji Kraju.Przejawy

czynnego i biernego oporu. Znaczenie istnienia II

Wielkiej Emigracji na Zachodzie. Terror i

5

prześladowania uczestników i działaczy Polskiego

Państwa Podziemnego. Kryzys roku 1956.Zakres

uzyskanej autonomii w ramach bloku sowieckiego.

(1948-1956/1957)

1.Źródła:.1.Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku

lata 1945 -1956 Pułtusk 2003.

2. Literatura: A.Dobieszewski Kolektywizacja wsi

polskiej 1948-1956 Warszawa 1993,J.Eisler Siedmiu

wspaniałych .Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR

Warszawa 2014 Cz,Kozłowski Namiestnik Stalina

Warszawa 1993 ,R.Kupiecki Natchnienie milionów

.Kult J. Stalina w Polsce 1944-1953 Warszawa 1993

, ..K. Działocha, J. Trzciński, Zagadnienia

obowiązywania Konstytucji Marcowej w Polsce Ludowej

1945-1952, Warszawa 1976,

A.Palczak : Procesy stalinizacji w Polsce w latach 1947-

1956 Zabrze 1996 , R.Spałek Komuniści przeciwko

komunistom Warszawa 2014 ,

W. Ważniewski walka polityczna w kierownictwie PPR i

PZPR w latach 1944-1964 Toruń 1991,A. Werblan

Stalinizm w Polsce Warszawa 2006 ,

.J.Zarzeczny Koncepcje i kierunki zmian systemu

politycznego w Polsce w latach 1947-1959 WrocławJelenia

Góra 1995.2.Źrodła:1.Centrum władzy Protokoły

posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970

Opracowali A.Dudek.A.Kochański ,K.Persak Warszawa

20002.Źródła do dziejów polski w XIX i XX wieku lata

1945-1956 Pułtusk 2003.Polska -ZSRR Struktury

podległości .Dokumenty KC WKP(B) Opracowali

G.Bordiugow ,A.Kochański G.Matwiejew ,A.Paczkowski

Warszawa 1995..Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za

kulisami bezpieki i partii, Londyn 1985, cz. II, rozdz. VI i

VII, XVIII.8.J. Światło, Za kulisami bezpieki i partii,

Paryż 1954 .R.Turkowski ;Parlamentaryzm polski na

uchodźstwie 1945-1972 Warszawa 2001

6

.tenże:Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1972-1991

Warszawa 2002.

VI.Okres ,,Małej Stabilizacji''w PRL.Próby

wykorzystania wywalczonej autonomii w sferze życia

politycznego społeczno-kulturalnego,religijnego.Przejawy

zrzucenia zwierzchnictwa partii komunistycznej przez

koncesjonowany ruch ludowy,demokratyczny.Działalność

Koła ,,Znak'' w Sejmie PRL pod kierunkiem

J.Zawiejskiego.Rola Katolickich Klubów

Inteligencjil.Walka o tożsamość narodową i religijną

podczas obchodów 1000 rocznicy Chrztu Polski.Bunt

inteligencji -list 34 , studentów w Marcu 1968 r

przeciwko cenzurze,dominacji

sowieckiej,antysemityzmowi ekipy W.Gomułki.Kryzys

roku 1970 i jego następstwa.Ograniczenie autonomiidoktryna

L.Breżniewa i jej rzeczywiste funkcjonowanie w

polsce i krajach ościennych.(1956-1970).

1. Źródła:Centrum władzy. Protokoły posiedzeń

Kierownictwa PZPR .Wybór z lat 1949-1970

.Opr.A.Dudek, A.Kochański, K. Persak Warszawa

2000 ,Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC PZPR

1948-1982.Wstep ,opracowanie i przypisy

J..Andrzejewski Londyn 1987,Historia XIX i XX wiek

.Źródła do dziejów Polski.Lata 1956-1980 .T.VI część 1

Wybór tekstów źródłowych. A.Koseski ,J.R.Szaflik

,R.Turkowski Pułtusk 2004 ,Kampania wyborcza i

wybory do sejmu 20 I 1957 Wybór, wstęp i opracowanie

P. Machcewicz warszawa 2000

2.Wspomnienia :A.Dziurawiec :Późny Gomułka ,wczesny

Gierek Warszawa 2009, W.Gomułka we

wspomnieniach .Wybór i opracowanie W.Horst,

J.Jakubowski,J.Paszta Lublin 1989,

Między realizmem a utopią. W. Gomułka we

wspomnieniach syna . R.Strzelecki-Gomułka, E. Syzdek

7

Warszawa 2003

3.Literatura :

,J.Eisler:Polski Rok 1968 Warszawa 2006 ,Tenże

Grudzień 1970 Warszawa 1995, A.Friszke Opozycja

polityczna w PRL Londyn 1994,

,K.Kersten :,,Polacy ,Żydzi ,komunizm. Anatomia

półprawd 1939-1968 .Warszawa 1992,

K.Karpiński Wykres gorączki. Polska pod rządami

komunistycznymi Lublin 2001 .H.Konopka : Religia w

szkołach Polski Ludowej Białystok 1997 Z. Landau

Polska Gomułki Warszawa 1995

, J.Lublin :Komuniści na wsi polskiej Kraków 1988

,P. Machcewicz; Władysław Gomułka Warszawa

1965,M.Mazur : Polityczne kampanie prasowe w okresie

rządów W.Gomułki Lublin 2004.P.Madajczyk :Na drodze

do pojednania .Wokół orędzia biskupów polskich do

biskupów niemieckich z 1965 Warszawa 1994,Milenium

czy Tysiąclecie pod red. B. Noszczaka Warszawa 2005

W.Roszkowski: Gospodarka.Wzrost i upadek systemu

nakazowo-rozdzielczego Warszawa 2008,R.Skobelski:

Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach

1956-1970 Poznań 2010, A.Skrzypek : Mechanizmy

autonomii.Stosunki polsko-radzieckie 1956-1965 PułtuskWarszawa

2005,Tenże Mechanizmy

klientelizmu.Stosunki polsko-radzieckie 1965-1989

Pultusk-Warszawa 2008 D.Stola : Kampania

antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 Warszawa 2000

S.Stępka : Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce

(1956-1959)Warszawa 1999,E.Szpak : Mentalność

ludności wiejskiej .Studium zmian Warszawa 2013 A.

Wojtas :,,Myśl polityczna ZSL w latach 1949-1962 Toruń

1991. W.Ważniewski: Duch narodu. Represje wladz

panstwowych wobec patriotyczno-religijnej dzialalnosci

kosciola katolckiegow polsce 1945-1970 Warszawa 2014

8

Wł.Ważniewski:,,Walka polityczna w kierownictwie PPR

i PZPR 1944-1964 Toruń 2014 :

Z. Zieliński Kościół w Polsce 1944-2002 .Radom 2002.

J. Żaryn Kościół w PRL Warszawa 2004.

Temat VII-Życie społeczno-polityczne i przemiany

ustrojowe w okresie budowy ,,Drugiej Polski'' w cieniu

kapitalistycznej prosperity i odprężenia między

Wschodem a Zachodem przez ekipę E.Gierka. Zasadnicze

elementy tworzenia tzw.rozwiniętego społeczeństwa

socjalistycznego.Początki tworzenia ,,socjalistycznego

społeczeństwa konsumpcyjnego''.(motoryzacja,tv,cocacola,kultura

masowa).Przebudowa systemu ustroju

państwa.Zmiany administracyjne.Nowela Konstytucyjna

z 1976 r i jej następstwa. Powstanie opozycji

demokratycznej i wizji alternatywnego rozwoju Polski

.Początki tworzenia się samorządnego społeczeństwa

obywatelskiego. Poruszenie religijne z 1978 r,wybór

K.Wojtyły na papieża. Następstwa wizyty papieskiej z

1979 r..Przyczyny kryzysu społeczno-politycznego i

gospodarczego u schyłku epoki gierkowskiej.

(1970-1980).

1.Żródła pamiętnikarskie:,E.Gierek;,, Smak życia

.Pamiętniki'' Warszawa 1993,S.Gucwa Od Wici do

marszałka Sejmu Warszawa 1995 S.Kisielewski

Dzienniki Warszawa 1996,A.Dziurawiec:Późny

Gomułka ,wczesny Gierek Warszawa 2009,J.Kania

Marszałkowie i prezesi .Mówią D.Gałaj, S.Gucwa,

R.Malinowski,Warszawa 1992 ,Rolicki J. E.Gierek.

Przerwana dekada Warszawa 1990, Tenże E.Gierek.

Replika Warszawa 1990 ,M.F. Rakowski .Dzienniki

polityczne 1969- 1971,1972-1975, 1976-1978, 1979-1981

Warszawa 2001-2004,J. Tejchma Odszedł Gomułka

,przyszedł Gierek ,Notatki z lat 1971-1973 Toruń 2006

2.Źródła dokumentowe drukowane.:Źródła do dziejów

9

Polski w XIX i XX wieku lata 1956-1989 T.VI część 1 i 2

Wybór tekstów źródłowych A.Koseski, J.R.Szaflik,

R.Turkowski Pułtusk 2004 3.Literatura: A.Brzezicki

K.Burnetko, J.Skoczylas :Wałęsa -ludzie ,epoka

Warszawa 2005,P.Gajdziński Gierek człowiek z węgla.

Poznań 2014 D.Gowin :Wielki zwrot Ewolucja lewicy i

odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976

Kraków 2013A M.Gilbert: Cold war Europe.The Politics

of a contested continent London

2015,J.Kaliński:Gospodarka w PRL warszawa 2012

A.Karpinski i zespól : Jak powstały i jak upadły zakłady

przemysłowe w Polsce Warszawa 2013 , A.Krajewski

Miedzy współpracą a oporem.Twórcy kultury wobec

systemu politycznego PRL (1975-1980) Warszawa

2004 .S.Kwiatkowski :W stanie wyższej konieczności

.Wojsko w stanie konfliktu społecznego w Polsce 1981-

1983 Toruń 2011,Łuczak Dekada polskich przemian.

Studium władzy i opozycji Warszawa 2010

,Partia komunistyczna w Polsce .Struktury,ludzie,

dokumentacja Pod red.D.Magiery Lublin -Radzyń

Podlaski 2012 ,PZPR jako machina władzy pod red.

D.Stoli, K.Persaka Warszawa 2012,

J.Rolicki : E.Gierek .Życie i narodziny legendy

Warszawa 2002,, J.Skodlarski :Przełomy polityczne w

Polsce Ludowej a rozwój ruchu ludowego i związkowego

Toruń, 2006 ,Władza w PRL .Ludzie i mechanizmy .pod

red. K.Rokickego, R.Spałka Warszawa 2011,

Temat VIII:Polski Sierpień 1980 r .Pokojowa reforma

systemu socjalistycznego. Postulaty strajkujących załóg

robotniczych w sferze politycznej społeczno-kulturalnej

,religijnej. Umowy Sierpniowo-Wrześniowe z 1980

r.Powstanie NSZZ,Solidarność''.Konfrontacja między

Obozem Solidarnościowym a Obozem Władzy. Zmiany

ustrojowe i odbudowa społeczeństwa obywatelskiego

1

.Przyczyny i przebieg stanu wojennego. Rola czynnika

sowieckiego w pacyfikacji Rewolucji Solidarnościowej.

Następstwa śmierci L.Breżniewa i kontynuatorów jego

polityki dla ZSRR i krajów obozu socjalistycznego w tym

i PRL. Polska droga do odzyskania suwerenności po

przejęciu władzy przez M.Gorbaczowa.Kruszenie się

systemu realnego socjalizmu..,,Okrągły Stół'' i jego

ustalenia w sferze politycznej ,ustrojowej

samoorganizacji się społeczeństwa .narodziny III RP.

(1980-1989)

Źródła:-Żródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku .

lata 1956-1989 T.VI część II Wybór dokumentów

A.Koseski,J.R.Szaflik, R.Turkowski .Pułtusk 2004

.-W.Giełżynski L.Stefański ;,,Gdańsk ,Sierpień 80'',

Warszawa 1981- ,,W stanie wojennym .Zbiorowy

dziennik stanu wojennego'',Warszawa 2014-L.Wałęsa

:,,Droga nadziei''. Kraków 2006-L.wałęsa :,,Droga do

wolności. 1985-1990. Warszawa 1991.

Literatura;

-T,G. Ash:,, Polska rewolucja .Solidarność 1980-1982.

Warszawa 1988-A.Friszke:,,Rewolucja Solidarności

1980-1981 Kraków 2014-

A.Garlicki:,,Karuzela''Warszawa 2003-L. Geninnazi :,,

Czerwona Atlantyda.Upadek komunizmu w Europie

Wschodniej .'' Kraków 2014-J.Holzer :Polska 1980-

1981.Warszawa 1995-J.Holzer ,J.Leski : ,,Solidarność w

podziemiu''. Łódź1990-P.Kowal, M.Cieślik :,,

Jaruzelski .Życie paradoksalne'' Kraków 2015-

A.Łuczak: ,,Dekada polskich przemian. Studium władzy i

opozycji'', Warszawa 2010M.Marody :,,Długi finał''

Warszawa 1995-P.Semka:,,Za a nawet przeciw. Zagadka

L.Wałęsy. Kraków 2013.-J.Skórzyński

:,,Zadra. Biografia

L.Wałęsy''Gdańsk 2009.

Literatura:

SYNTEZY DOTYCZĄCE

EPOKI1

:1.W. Bonusiak, Historia Polski (1944-1989),Rzeszów 2007.2.T. Judt: Postwar. A History of Europe Since 1945, London 2005,3R.F. Staar: Poland 1944-1962.The sovietization of a Captive people. Louisiana State University Press. 1962, .3.A. Kemp-Welch: Poland under Comunism. A Cold War History, Cambridge 2008

1

1

(wydanie w j.polskim)4.J. Karpiński, Wykres gorączki.

Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001 .5.P. Buhler, Polska – droga do wolności 1939-1989, Warszawa 1999.6.,A. Paczkowski, Pół wieków dziejów

Polski 1939-1989, Warszawa 1995..Wielka Historia Polski, t. V, cz.I II; Od II do III RP (1918-2001), A.L. Sowa, Warszawa 2003..Polska 1944/45-1989. Historycy o

badaniach dziejów Polski ludowej. Ankieta. Studia i Materiały Nr 8, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Należy zamieścić opis zakładanych efektów uczenia się:

wiedzy, umiejętności i innych kompetencji, które student

nabywa poprzez realizację zajęć, np.:

„Po zaliczeniu bloku/specjalizacji student:– analizuje

dokumenty z zakresu najnowszych dziejów Polski o

różnorodnym charakterze. W szczególności będzie

potrafił rozszyfrowywać kod językowy dokumentów z

czasów II RP ,okresu II wojny światowej,czasów PRL, a

także Obozu Niepodległościowego w Kraju i na

Emigracji na Zachodzie

– rozpoznaje główne postacie tego okresu ,zdobywa

wiedzę o geografii politycznej okresu II RP w czasie II

wojny światowej kiedy w Kraju istniało Polskie Państwo

Podziemne a na uchodźstwie Rząd Polski

- przyswoi sobie dzieje PRL a w szczególności specyfikę

życia codziennego,politycznego religijnego tamtych

czasów

- uzmysławia sobie uwarunkowania geopolityczne Polski

przedwojennej ,atmosferę życia na krawędzi wojny i

1

pokoju w Polsce

uzmysłowi sobie jakim dobrodziejstwem było istnienie

Niepodległej,Demokratycznej,Wolnej Polski w latach

1918-1939 ,oraz jakim nieszczęściem była II wojna

światowa dla narodu

-zapozna się ze skalę inwigilacji i sowietyzacji

społeczeństwa polskiego w okresie stalinowskim i

czasach realnego socjalizmu

– wyjaśnić potrafi przyczyny położenia społecznopolitycznego

,gospodarczego,militarnego Polski w tym

okresie, zjawisko masowej współpracy ludzi z nowym

reżymem ,obecności milionów ludzi w szeregach partii

,stronnictw,związkach zawodowych,powody ostrożnej

działalności Kościoła Rzymsko-Katolickiego .

-Dostrzegać będzie skalę terroru w Polsce a także rolę i

determinacje długodystansowej walki o Niepodległości i

Suwerenność prowadzoną w tym okresie przez Polskie

Uchodźstwo Niepodległościowe ,Kościół RzymskoKatolicki

i Opozycje Demokratyczna w Kraju ”.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się zdefiniowanych dla danych zajęć. Należy wskazać co jest warunkiem zaliczenia zajęć .Obowiązuje obecność na zajęciach,aktywne uczestnictwo w dyskusji,zadawania pytań Warunkiem zaliczenia jest napisanie pozytywnie test z wykładu .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.