Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - konwersatorium, ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ1PUMAGKC2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - konwersatorium, ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów II stopnia, magisterskich, zaocznych
Przedmioty dla II roku studiów II stopnia, magisterskie, zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zakres Tematów:

Tytułowy temat zostanie omówiony na tle sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim. Kolejne zajęcia będą poświęcone:

1.- Wyjaśnieniu określeń grup społecznych takich jak: biedota miejska, tzw. ludzie luźni, margines społeczny, środowisko przestępcze i przestępczość oraz ich wewnętrznych podziałów;

2.- Omówieniu ówczesnego prawa karnego, zwłaszcza miejskiego;

3.- Charakterystyce zbiorowości staropolskich włóczęgów i żebraków;

4.- Analizie XVI-XVIII- wiecznej prostytucji oraz grupy stręczycieli i sutenerów;

5.- Scharakteryzowanie domniemanych czarownic i ich procesów;

6.- Prezentacji środowiska staropolskich złodziei, paserów, meliniarzy i włamywaczy;

7.- Przeanalizowaniu ówczesnych występków przeciwko życiu i zdrowiu oraz ich sprawców (dzieciobójczynie, trucicielki, mordercy, zabójcy itp);

8.- Przedstawieniu XVI-XVIII-wiecznych rozbójników, zwłaszcza podgórskich.

Literatura:

Ważniejsze opracowania:

1.- M. Francic, Ludzie luźni w osiemnastowiecznym Krakowie, Wrocław 1967;

2.- B. Geremek, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu Warszawa 1971;

3.- M. Kamler, Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia, Warszawa 1991;

4.- M. Kamler, Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej XVII wieku, Warszawa 2010;

5.- D. Kaczor, Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku w XVI-XVIII wieku, Gdańsk 2005;

6.- A. Karpiński, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983;

7.- J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVIII wieku, Kraków 1986;

8.- B. Levack, Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocłąw 1991;

9.- W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku, Poznań 1963;

10.- M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI-XVIII wieku, Katowice 1988;

11.- M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Kraków 2008;

12.- Z. Piasecki, Byli chłopcy byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kraków 1973;

13.- Studia staropolskie. Seria nowa t. II: Społeczeństwo a przestępczość, pod red. A. Karpińskigo, Warszawa 2009;

14.- D. Wojtucki, Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku, Warszawa 2014;

15.- H. Zaremska, Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

Metody Dydaktyczne:

W ramach ćwiczeń studenci będą pracować w oparciu o wskazane materiały źródłowe oraz literaturę przedmiotu. Przewiduje się także krótkie, dziesięciominutowe wystąpienia dotyczące niektórych wybranych zagadnień. Zakładana jest dyskusja nad tytułowymi zagadnieniami.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

1.- regularne uczęszczanie na zajęcia - dopuszcza się możliwość do dwóch nieobecności (które trzeba będzie osobno zaliczyć);

2.- aktywne uczestnictwo w zajęciach;

3.- uzyskanie pozytywnej oceny na krótkiej rozmowie dotyczącej tematyki ćwiczeń.

Generalnie, po zakończonych zajęciach student powinien dobrze rozumieć zagadnienia związane z wczesnonowożytnym marginesem społecznym oraz ze środowiskiem ówczesnych przestępców.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.