Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwa i archiwalia współczesne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SPA-AAW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwa i archiwalia współczesne
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Studia Podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści kształcenia: gromadzenie, opracowywanie udostępnianie fotografii, nagrań,

filmów, materiałów telewizyjnych, archiwa fotograficzne, dźwiękowe, filmowe i

telewizyjne, fotografie, nagrania, filmy, materiały telewizyjne jako źródła historyczne.

Pełny opis:

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Literatura:

Literatura znajduje się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Efekty uczenia się:

I.WIEDZA:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

- zna zasady gromadzenia fotografii, nagrań, filmów, mikrofilmów, materiałów

telewizyjnych w archiwach zakładowych i historycznych,

- zna zasady opracowania fotografii, nagrań, filmów, mikrofilmów, materiałów

telewizyjnych,

- zna zasady opisu fotografii, nagrań, filmów, mikrofilmów, materiałów telewizyjnych.

II.UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu zajęć słuchacz:

- potrafi sporządzić spis zdawczo-obiorczy fotografii, nagrań, filmów, mikrofilmów,

materiałów telewizyjnych,

- potrafi sporządzić inwentarz fotografii, nagrań, filmów, mikrofilmów, materiałów

telewizyjnych,

- potrafi opracować zespoły archiwalne zawierające lub składające się z fotografii, nagrań,

filmów, mikrofilmów, materiałów telewizyjnych.

III.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

- wyraża poszanowanie dla standardów gromadzenia, przechowywania i opracowania

fotografii, nagrań, filmów, mikrofilmów, materiałów telewizyjnych,

- upowszechnia wiedzę o roli fotografii, nagrań, filmów, mikrofilmów i materiałów

telewizyjnych w zachowaniu pamięci i naukowej rekonstrukcji przeszłości,

- rzetelnie uczestniczy w dyskusji naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania znajdują się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.