Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edytorstwo źródeł historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SPA-EZH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo źródeł historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Studia Podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej wydawania źródeł z XIX i XX wieku, niezbędnej do podjęcia inicjatywy edytorskiej. Słuchacze poznają podstawowe zasady edytorstwa źródeł proweniencji przede wszystkim administracyjnej, z którymi archiwista styka się w swojej pracy najczęściej.

Skrócony opis:

Treści kształcenia: edytorstwo jako nauka pomocnicza historii, normy edytorskie, teoria i

praktyka edycji źródeł, problemy wyboru źródeł do edycji, konstrukcja wydawnictw

źródłowych, zastosowanie technologii cyfrowych w edycji źródeł.

Pełny opis:

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Literatura:

Literatura znajduje się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna zasady edycji źródeł historycznych dla celów naukowych i popularnonaukowych,

2. zna zasady redagowania wydawnictwa źródłowego,

3. zna różne typy wydawnictw źródłowych.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi zredagować następujące elementy wydawnictwa źródłowego: przedmowę, wstęp, nagłówek, legendę, przypisy,

2. potrafi dokonać wyboru źródła do edycji i uzasadnić ten wybór,

3. potrafi wskazać źródła mogące stać się przedmiotem edycji w archiwum, w którym pracuje.

4. potrafi zastosować technologie cyfrowe w edycji źródeł

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. upowszechnia standardy edycji źródłowych naukowych i popularno-naukowych,

2. widzi potrzebę przygotowywania nowych edycji źródłowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania znajdują się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Jolanta Sikorska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.