Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia ustroju XIX - XX

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SPA-HU Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia ustroju XIX - XX
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Studia Podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

UKOŃCZONE STUDIA WYŻSZE

Skrócony opis:
Pełny opis:

Sylabus

Przedmiot: Historia ustroju XIX-XX w.

Prowadzący: dr Jan Olaszek

Typ zajęć: konwersatorium

Termin: 08.10.2017, 22.10.2017, 05.11.2017, 26.11.2017 ,10.12.2017,14.01.2018, 28.01.2018 (niedziele)

Godzina: 12.45-14.15

Miejsce: sala 125, Instytut Historyczny UW

Skrócony opis: Uczestnicy konwersatorium na kolejnych zajęciach będą poznawać cechy różnych typów ustrojów występujących w Polsce i na świecie w XIX i XX w. Zajęcia będą polegały na dyskusji na temat zadanych wcześniej lektur.

Kryteria oceny: Ocena dokonywana jest na podstawie obecności na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa. W przypadku wątpliwości uzupełnieniem oceny będą indywidualne rozmowy na koniec zajęć. Dopuszczalna jest nieobecność na jednych zajęciach, pozostałe będzie można zaliczyć poprzez rozmowę z prowadzącym.

Efekty zajęć: Umiejętność rozpoznania poszczególnych typów ustrojów, występujących w Polsce i na świecie w XIX-XX w.

Pełny opis: Studenci w czasie zajęć będą mieli okazję zapoznać się z cechami poszczególnych ustrojów: monarchii (absolutnej, konstytucyjnej i parlamentarnej), republiki, ustroju autorytarnego i totalitarnego oraz z formami ustrojowymi funkcjonującymi na ziemiach polskich w XIX i XX w. Podstawą do dyskusji będą teksty teoretyczne oraz teksty konstytucji.

Plan zajęć:

08.10.2017

1. Typy ustrojów monarchicznych i republiki

Lektury:

Arkadiusz Bereza [i in.], Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, Warszawa 2015:

Rozdział C.1.1.: Anglia (Wielka Brytania), dokumenty nr: 90, 91.

Rozdział C1.4: Francja, dokumenty nr: 105, 106, 107, 110, 111, 112, 118, 119, 121, 123-124, 131

Rozdział C1.5: Niemcy, dokumenty: nr 143, 144..

Rozdział C1.6. Prusy, dokument nr 145.

Rozdział C1.7. Rosja, dokumenty nr 147, 303.

Rozdział C1.8: Stany Zjednoczone Ameryki, Dokument nr 308.

Marian Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012:

Dział IV: Państwo publiczne w czasach nowożytnych. Rozdziały: Monarchia absolutna. Rys historyczny (s. 243-248)

Dział V: Państwo Konstytucyjne. Rozdziały: Rys historyczny (237-238), Rozdział 16. Zagadnienia ogólne konstytucjonalizmu (329-337)

22.10.2017

2. Ustroje autorytarne i totalitarne

Lektury:

Jan Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2002:

Rozdziały: XI (Reżimy autorytarne), XIV (Demokracja, autorytaryzm, totalizm 1918-1945).

Arkadiusz Bereza [i in.], Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, Warszawa 2015:

Rozdział D.1. Państwo faszystowskie, dokumenty nr 242-254.

Rozdział D.2. Państwo komunistyczne (Rosja, ZSRR), dokumenty nr 264-276.

Marian Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012:

Dział VI Państwo totalitarne, s. 573-622.

Krzysztof Pomian, Totalitaryzm, [w:] K. Pomian, Oblicza dwudziestego wieku: szkice historyczno-polityczne, 2002.

5.11.2017

3. Formy ustrojowe na ziemiach polskich w XIX w.

Lektury:

Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2011.

Część druga: Polska w dobie zaborów, Rozdziały: pierwszy i drugi (s. 341-416)

Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku

Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 roku

Statut organiczny Królestwa Polskiego z 26 lutego 1832 roku

26.11.2017

4. Ustrój II Rzeczypospolitej

Lektury:

Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2011.

Część trzecia: Druga Rzeczpospolita, rozdziały pierwszy i drugi (s. 461-508)

Mała konstytucja z 20 lutego 1919 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r.

Ustawa o zmianie konstytucji z dnia 2 sierpnia 1926 (nowela sierpniowa)

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935

10.12.2017

5. Ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Lektury:

Tadeusz Mołdawa, Konstytucyjne podstawy ustroju Polski Ludowej, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, pod red. Konrada Rokickiego i Roberta Spałka, Warszawa 2011.

Janusz Wrona, Kompetencje i hierarchia urzędów. Formalna a rzeczywista pozycja polityczna marszałka sejmu, przewodniczącego Rady Państwa, prezesa Rady Ministrów, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, pod red. Konrada Rokickiego i Roberta Spałka, Warszawa 2011.

Jakub Karpiński, Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005, rozdziały I (Władza i własność) i II (Organizacja oficjalna i aparat władzy)

Mała Konstytucja z 19 lutego 1947 roku

Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku

14.01.2018

6. PRL – państwo totalitarne czy autorytarne?

Lektury:

Spór o PRL, wstęp Piotr Wandycz, Kraków 1996.

Andrzej Walicki, Głos w debacie Demony Peerelu, „Res Publica Nowa” nr 3, marzec 1993, s. 7–9.

Antoni Dudek, Dariusz Jarosz, Paweł Machcewicz, Andrzej Friszke, Czym była PRL? – dyskusja, „Więź”, nr 2 1996.

Andrzej Friszke, Spór o PRL w III Rzeczypospolitej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2002, nr 1.

Jerzy Eisler, Jakim państwem była PRL w latach 1956-1976, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2006, nr 10.

Błażej Brzostek, Marcin Zaremba, Polska 1956-1976: w poszukiwaniu paradygmatu, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2006, nr 10.

Roman Bäcker, Totalitaryzm w Polsce lat 1948-1956, „Czasy Nowożytne”, 1999, nr 6.

28.01.2018

7. Ustrój III Rzeczypospolitej

Lektury:

Marian Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006.

(Fragmenty o III Rzeczypospolitej)

Nowela grudniowa 1989

Mała Konstytucja 1992

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 17 października 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.