Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodyki archiwalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SPA-PMA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodyki archiwalnej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Studia Podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykaz tematów:

Metodyka archiwalna. Pojęcie i zakres.

Rola metodyki i opracowania w działalności archiwów.

Wykład wstępny.

2. Opracowanie archiwaliów a struktura zasobu archiwalnego.

A. Struktura zasobu archiwalnego. B. Opracowanie archiwaliów – pojęcie. C. Ewidencja, porządkowanie, opracowanie – relacje. D. Wyodrębnianie struktur archiwalnych. E. Opis archiwaliów i jego poziomy.

Literatura: A.Stebelski, Porządkowanie akt, „Archeion” t.19/20, 1950, s.105-138

3. Opracowanie archiwaliów.

A. Pojęcie i metody opracowania. B. Normy metodyczne. C. Efekty opracowania archiwalnego – inwentarz, baza danych, inne – przewodniki po zasobie, katalogi, sumariusze.

Literatura: A.Choniawko, Niektóre aspekty opracowania akt w Archiwum Państwowym w Poznaniu przy wykorzystaniu techniki komputerowej, „Archeion” t.104, 2002, K.Konarski, Wstęp do inwentarza archiwalnego, „Archeion” t.21, 1952, s.192-201

4. Opis archiwaliów. Problemy opisu wielopoziomowego.

A. Normy opisu krajowe i międzynarodowe. B. System informatyczny – ZoSIA, C. Efekt ZoSIA portal www.szukajwarchiwach.pl

Literatura: A.Baniecki, ISAD (G) – światowy system wielopoziomowego opisu materiałów archiwalnych. Wprowadzenie do zagadnienia, „Archeion” t.108, 2005, s.241-270, W.Kwiatkowska, Tradycyjny opis archiwaliów polskich a standardy międzynarodowe, w: Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia, red. A.Kulecka, Warszawa 2017, s.213-226, Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego (ISAD-G), Część ogólna, Wersja 2, Warszawa 2005, Międzynarodowy Standard Archiwalnych Haseł Wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR CPF, Warszawa 2006 (www.archiwa.gov.pl archiwa państwowe AGAD metodyka), A.Laszuk, Europejski Portal Archiwalny – efekt współpracy i działania opartego na standardach międzynarodowych, w: Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo-różne doświadczenia, red. A.Kulecka, Warszawa 2017, s.23-34

5. Opracowanie archiwaliów XX wieku – archiwalia pochodzenia urzędowego i prywatnego.

A. Teoretyczne i praktyczne problemy opracowania.

Literatura: Wskazówki metodyczne do sporządzania inwentarzy archiwalnych zespołów(zbiorów) akt wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw (XIX-XX w), w: Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wybór i opracowanie M.Tarakanowska, E.Rosowska, Warszawa 2001, s.503-518, Instrukcja w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy archiwalnych, tamże, s.400-406, Wytyczne Archiwum Polskiej Akademii Nauk z 1990 r. opracowywania spuścizn archiwalnych po uczonych, w: Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, Wybór i opracowanie M.Tarakanowska, E.Rosowska, Warszawa 2001, s.732-746

Przykład inwentarza zespołu archiwum osobistego: Hanna Szymczyk i zespół, Spuścizna Aleksandra Gieysztora (1916-1999) w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016

6. Opracowanie archiwaliów XX wieku - materiały ulotne.

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad gromadzenia i opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych Decyzja nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 marca 2007 www.archiwa.gov.pl zarządzanie dokumentacją prawo akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Podstawowym zadaniem w trakcie konwersatorium jest zapoznanie się z zasadami opracowania i opisu archiwaliów zawartymi w normach metodycznych.

Literatura:

Literatura dołączona do każdego tematu.

Literatura systematyzująca:

Kwiatkowska Wiesława, Metodyka archiwalna opracowania zasobu ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016

Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, Archiwistyka, Warszawa 1989, s.52-80

Robótka Halina, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010

Efekty uczenia się:

Metody dydaktyczne

Wykład.

Dyskusja na podstawie wskazanych lektur.

Analiza norm metodycznych.

Prezentacja efektów opracowania archiwalnego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w dyskusji.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Umiejętność formułowania własnych tez i dokumentowania ich.

4. Odpowiednia frekwencja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Alicja Kulecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.