Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytnego Rzymu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15HSRZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia starożytnego Rzymu
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Dzieje Rzymu: podstawowe zagadnienia, dyskusje i kierunki badań.

Pełny opis:

Wykład węzłowych zagadnień z dziejów wspólnoty rzymskiej, od założenia Miasta do upadku Cesarstwa Zachodniego, z naciskiem na ewolucję społeczeństwa rzymskiego, instytucje państwowe, w tym religijne oraz reguły gry politycznej, a także rolę czynnika wojskowego

Zakres tematów Założenie Rzymu na tle makroregionalnym (zachodni basen Morza Śródziemnego) i lokalnym (Italia tyrreńska). Rzym królewski: rozwój terytorialny, społeczny i instytucjonalny. Wczesna republika: sojusz z Latynami, walka stanów i jej przezwyciężenie. Stworzenie mechanizmów ekspansji oraz podbój Italii i basenu śródziemnomorskiego. Klasyczna republika rzymska (IV-II w. przed Chr.): społeczeństwo, instytucje, życie polityczne. Kryzys i upadek republiki: przyczyny, objawy, przebieg. Od republiki do cesarstwa: kwestie ustrojowe i polityczne (Pax Romana i ustanie podbojów). Tworzenie społeczeństwa imperialnego: romanizacja imperium i jej granice. Powstanie i rozwój chrześcijaństwa; chrześcijanie a imperium. Kryzys cesarstwa w III w.: przyczyny i skutki. Nowe imperium, jego społeczeństwo, instytucje i funkcjonowanie. Chrystianizacja imperium; chrześcijaństwo a cywilizacja grecko-rzymska. Wielka wędrówka ludów, podział imperium i upadek cesarstwa na Zachodzie: przypadek czy nieuchronny proces dziejowy?

Literatura:

T. Cornell, The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC), London-New York 1995.

W.V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome. 327-70 B.C., Oxford 1979.

R. Syme, The Roman Revolution, Oxford 1939 (i wiele późniejszych wydań).

F. Jacques, J. Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.–260 ap. J.C.), Paris 1992.

E. Stein, Histoire du Bas-Empire. I: De l’État romain à l‘État byzantin (284-476), Bruges 1959.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu uważny student ma świadomość specyfiki bytu społeczno-politycznego, jakim był Rzym, rozumie jego znaczenie dziejowe i zdaje sobie sprawę z natury problemów badawczych, z jakimi borykają się badacze jego dziejów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu oraz kryterium oceny jest obecność na wykładach;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.