Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej, 711-1031 (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15JSMWIL/Z-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej, 711-1031 (K1)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pożądana, choć nie wymagana, jest ogólna orientacja w dziejach średniowiecznej Europy.

Skrócony opis:

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej do upadku kalifatu kordobańskiego.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest dziejom i kulturze Hiszpanii muzułmańskiej od podboju arabskiego w 711 r. aż do ostatecznego upadku kalifatu kordobańskiego w roku 1031. Przedmiotem refleksji nie będą wyłącznie dzieje polityczne, ale także miejsce al-Andalus w świecie muzułmańskim, relacje z sąsiadami i światem chrześcijańskim, a także społeczność żydowska.

Zob "Zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Podstawową syntezą pozostaje E. Lévi-Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane (wiele wydań) oraz odpowiednie rozdziały syntez dotyczących dziejów klasycznego świata arabskiego. Prowadzący będzie sugerował literaturę uzupełniającą w zależności od zainteresowań i kompetencji studentów.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę o dziejach muzułmańskiej Hiszpanii aż do upadku kalifatu kordobańskiego i odnoszących się do nich źródłach

- ma uporządkowaną wiedzę o zagadnieniach społeczno-kulturowych al-Andalus do połowy V/XI w.

Umiejętności:

- potrafi wskazać kulturową specyfikę al-Andalus na tle świata muzułmańskiego i Europy we wcześniejszym średniowieczu oraz jej źródła

- potrafi wskazać najważniejsze procesy kulturowe i

społeczne zachodzące w al-Andalus w VIII-XI w., w tym także orientuje się ogólnie w dziejach i kulturze tamtejszej społeczności żydowskiej

- potrafi wskazać przyczyny rozkwitu kalifatu kordobańskiego i jego upadku

Kompetencje:

- ma świadomość ograniczeń, jakie na poznanie dziejów al-Andalus i wszelkich dawnych kultur nakłada natura źródeł historycznych, a jednocześnie rozumie konieczność stałego ich zgłębiania i reinterpretacji

- ma świadomość kulturowej specyfiki al-Andalus we wcześniejszym średniowieczu na tle świata muzułmańskiego i Europy oraz źródeł tej specyfiki

Metody i kryteria oceniania:

Regularna obecność oraz test odbywający się na ostatnich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Wilk
Prowadzący grup: Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.