Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka i społeczeństwo w Europie (XIV-XVI w.). Cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15MDYG1-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka i społeczeństwo w Europie (XIV-XVI w.). Cz. I
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest osiągnięcie przez prowadzącego założonych efektów kształcenia poprzez realizację określonych zadań dydaktycznych. Wybraną metodą dydaktyczną jest wykład. Sposobem na aktywizacje studentów w trakcie zajęć jest wprowadzenie elementów konwersatoryjnych, a także praca pisemna dotycząca problematyki wykładu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Struktury i koniunktury w gospodarce europejskiej w XIV-XVI w. Kryzys gospodarczy późnego średniowiecza. Wzrost gospodarki w XVI w. Relacje gospodarcze krajów zachodniej i wschodniej Europy.

Pełny opis:

Literatura przedmiotu wyróżnia w okresie XIV-XVI w. standardowo tzw. kryzys gospodarczy późnego średniowiecza (XIV-XV w.) oraz pierwszą fazę wzrostu nowożytnej gospodarki (XVI w.). Na XVI w. jest datowane rozejście się dróg rozwoju gospodarki w Europie: na Zachodzie rozwój szedł w kierunku kapitalizmu, na Wschodnie w kierunku „feudalizmu”. Przedmiot zawiera omówienie gospodarki Europy w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności ze szczególnym uwzględnieniem jej struktur, dynamiki oraz regionalnego zróżnicowania. Uwzględnione są społeczne oraz kulturowe aspekty zjawisk gospodarczych. Obecne są także interpretacje polemiczne w stosunku do obiegowych poglądów.

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Literatura:

Zob. sylabus danego cyklu dydaktycznego.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student zna i rozumie najważniejsze procesy zachodzące w gospodarce europejskiej w XIV-XVI w. oraz ich społeczne aspekty; orientuje się w dyskusji naukowej dotyczącej tych procesów; rozpoznaje odrębności gospodarki przedprzemysłowej.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja; krótka praca pisemna.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidywane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Dygo
Prowadzący grup: Marian Dygo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa 1992; F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1-2 (1976-1977); M. Małowist, Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI w (1973); H. Samsonowicz, Gospodarka średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2 (2000); P. Boroda, Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016. The Cambridge Economic History of Europe, t. 1-4 (wiele wydań); The Fontana Economic History of Europe, t. 1-3 (1973-1974); I. Wallerstein, The Modern World-System, t. 1-2 (1974-1980); J. de Vries, A. van der Woude, The First Modern Economy. Succes, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815 (1997); European proto-industrialization, wyd. S.C. Ogilvie, M. Cerman (1996); East-Central Europe in Transition from the Fourteenth to the Seventeenth Century, wyd. A. Mączak, H. Samsonowicz, P. Burke, Cambridge 1985; The Origins of Backwardness in Eastern Europe, wyd. D. Chirot (1991).

Uwagi:

prof. Marian Dygo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.