Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienie feudalizmu w historiografii europejskiej oraz amerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15MDYG2-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zagadnienie feudalizmu w historiografii europejskiej oraz amerykańskiej
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wybrane poglądy i dyskusje dotyczące feudalizmu w historiografii i socjologii zachodnioeuropejskiej, wschodnioeuropejskiej oraz amerykańskiej XVIII/XIX-XX w.

Pełny opis:

Kategoria analityczna: „feudalizm” jest jedną z najbardziej spornych (a może najbardziej sporną) w aparacie pojęciowym historyków. Taki stan rzeczy jest następstwem ideologicznego balastu ciążącego nad tym terminem oraz jego wieloznaczności. Podejmowane w nowszej literaturze próby odesłania kategorii feudalizm do lamusa zakończyły się jednak niepowodzeniem. Jest ona bowiem atrakcyjna dla historyków podejmujących się analizy dynamiki społeczeństw w średniowiecznej Europie. Przedmiot dotyczy sporu o feudalizm prowadzonego przez historyków oraz socjologów (a nawet filozofów) w okresie ostatnich 250 lat; podjęta jest także próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie należy rezygnować z kategorii analitycznej „feudalizm”.

Zob. "Zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium.

Literatura:

Feudalismus – Materialien zur Theorie und Geschichte, wyd. L. Kuchenbuch, Frankfurt a.M. 1977; A. Guerreau, Le feodalisme Un horizon théoretique, Paris 1980; Les féodalites, wyd. E. Bournazel, J.-P. Poly, Paris 1998; Feudalizm w Europie średniowiecznej i nowożytnej = „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LVIII, 1998; Die Gegenwart des Feudalismus – Présence du féodalisme – The Presence of Feudalism, wyd. N. Fryde i in., Göttingen 2002; Feodalizm: ponjatie i realii, wyd. A. Ja. Gurevič i in., Moskva 2008.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student dysponuje elementami wiedzy o strukturze i dynamice społeczeństw opartych na związkach osobistych. Na podstawie materiału empirycznego oraz założeń teoretycznych z pogranicza historii i socjologii posiada świadomość, że nauki o człowieku opierają się na wspólnych podstawach metodologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja; krótka praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Dygo
Prowadzący grup: Marian Dygo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.