Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

XX-wiecznych Polaków żywoty równoległe (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15PSKI-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: XX-wiecznych Polaków żywoty równoległe (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Sudent powinien dysponować podstawową wiedzą na temat dziejów najnowszych Polski - na poziomie maturalnym.

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie opisać kluczowe wyzwania dziejów najnowszych Polski, ukazane poprzez pryzmat historycznego doświadczenia konkretnych postaci - ludzi istotnych dla XX-wiecznych dziejów naszego kraju.

Zagadnienia poruszane na wykładzie obejmują przede wszystkich problematykę szeroko rozumianej historii politycznej Polski minionego stulecia, ale także nawiązują do kwestii kulturowych, religijnych i społecznych.

Na każdym wykładzie poruszony zostanie jeden kluczowy problem - widziany oczyma zarówno współczesnych, jak i potomnych. Zarysowany zostanie dylemat stający przed dwójką bohaterów, odmiennie spoglądających na kluczowe zagadnienie wykładu.

Pełny opis:

W tym cyklu wykładowym skupimy się na okresie od początku wieku, do końca II wojny światowej.

1. Niepodległość, tak, ale jaka? Państwo czy naród pytanie arcypolskie. - Józef Piłsudski - Roman Dmowski.

2. Jak demokracja? Paradoksy - konserwatywny chłop i lewicowy szlachcic. Wincenty Witos - Ignacy Daszyński.

3. Jaka kultura polska? Polskość jako zjawisko kulturowe. Witold Gombrowicz - Kazimierz Wierzyński.

4. Jaka służba? Rzecz o polskiej armii - wojskowy harcerz kontra wojskowy hulaka. Gen. Józef Haller - gen. Bolesław Wieniawa-Dlugoszowski.

5. Jaka nauka? Dwie drogi do służby wspólnocie swoją wiedzą. Maria Skłodowska-Curie - Ludwik Hierschfeld.

6. Jaka nowoczesność? Szklane domy czy świadome macierzyństwo? Dwie utopie modernizacji. Stefan Żeromski - Tadeusz Boy-Żeleński.

7. Jaki postęp? Konsekwencje polskiej lewicowości. Kazimierz Pużak - Wanda Wasilewska.

8. Jaki nacjonalizm? Dwa modele skrajnego nacjonalizmu na ziemiach polskich. Jan Mosdorf - Stefan Bandera.

9. Do czego wychować młodych Polaków? Etos powstańczych i etos narodowy. Stanisław Sedlaczek - Aleksander Kamiński.

10. Jaki sens miał wrzesień? Władysław Sikorski – Edward Rydz-Śmigły.

11. Kiedy się bić? Cele i założenia konspiracji. Stanisław Kasznica – Leopold Okulicki.

12. Jak przetrwać piekło? Postawy względem okupacji. Adam Ronikier - Adam Czerniaków.

13. W imię czego poświęcić życie? Konsekwencje dwu modeli wychowawczych. Św. Maksymilian Maria Kolbe - Janusz Korczak.

14. Auschwitz. Co wynika z doświadczenia obozu konsentracyjnego? Witold Pilecki - Józef Cyrankiewicz.

15. Przygoda z komunizmem? Od Sowietów do Polski. Bolesław Kontrym "Żmudzin" - Karol Świerczewski "Walter".

16. Co robić na emigracji? Doświadczenie wychodźstwa i relacji z krajem. Jerzy Giedroic - Mieczysław Grydzewski.

Literatura:

Wybrana literatura przedmiotu:

Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006;

A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000 (rozdziały dotyczące okresu 1900-1918);

A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości, do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010;

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010;

W. Roszkowski, Majnowsza historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkować i poszerzyć podstawową wiedzę z zakresu dziejów Polski I połowy XX wieku. Wiedza ta dotyczy zarówno historii politycznej, jak elementów dziejów społecznych, historii kultury oraz dziejów religijnych Polski w tym okresie. Powinien rozpoznawać podstawowe pojęcia z tego zakresu oraz rozpoznawać najistotniejsze osoby dla dziejów Polski w minionym stuleciu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie przekrojowego pisemnego testu obejmującego całość zagadnień poruszanych na wykładzie. Test przeprowadzany jest na ostatnich zajęciach w semestrze. Warunkami zaliczenia wykładu są:

1. Przystąpienie i zaliczenie testu końcowego;

2. Obecność na większości wykładów w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Skibiński
Prowadzący grup: Paweł Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Skibiński
Prowadzący grup: Paweł Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.