Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes jak wino (nowe spojrzenie). Tradycje polskiej przedsiębiorczości. cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15TO/L-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Biznes jak wino (nowe spojrzenie). Tradycje polskiej przedsiębiorczości. cz. II
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter interdysycyplinarny a jednocześnie praktyczny. Łączy historię idei i historię biznesu z socjologią i psychologią organizacji w ramach stosunkowo młodej dyscypliny zwanej historią organizacyjną Stanowi jedną z pierwszych w Polsce praktycznych prezentacji historii organizacyjnej rozwijanej przez zachodnich badaczy od 2006 roku. Ukazuje – na konkretnych przypadkach - możliwości zastosowania doświadczeń przedsiębiorczości do wzbogacania współczesnych przedsięwzięć menadżerskich, a szczególnie do „przekładania” danych czerpanych z tradycji na praktyki biznesowe, konkurencyjne w dobie obecnej. Główną treść zajęć stanowią konkretne propozycje dobrych praktyk wydobytych z zapomnianych tradycji przedsiębiorczości,, które były rozwijane na ziemiach polskich oraz w innych miejscach poza centrami globalizacji.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter interdysycyplinarny i jednocześnie aplikacyjny. Łączy historię idei i historię biznesu z socjologią i psychologią organizacji w ramach stosunkowo młodej dyscypliny zwanej historią organizacyjną Stanowi jedną z pierwszych w Polsce praktycznych prezentacji rozwijanej na Zachodzie od 2006 roku wspomnianej historii organizacyjnej, traktowanej, za Charlsem Boothem i Michaelem Rowlinsonem, jako poznawcze narzędzie wzbogacania teorii, a przede wszystkim praktyki zarządzania przy pomocy perspektywy historycznej. W przypadku omawianego przedmiotu historię organizacyjną traktuje się jako rodzaj społecznej historii przedsiębiorczości na ziemiach polskich z wykorzystaniem także przypadków sukcesów biznesowych z innych krajów leżących poza centrami globalizacji. Przedmiot ukazuje – na konkretnych przypadkach - możliwości zastosowania historii organizacyjnej do wzbogacania współczesnej praktyki menadżerskiej, a szczególnie do „przekładania” danych czerpanych z tradycji na konkretne praktyki biznesowe, konkurencyjne w dobie obecnej. We wstępnej części zajęć wyjaśnione zostaną trudności z wykorzystaniem historii we współczesnym zarządzaniu, zaprezentowana będzie perspektywa historii organizacyjnej, sposoby unikania błędu prezentyzmu oraz koncepcje „pamięci organizacyjnej” jako „pomostu” między historią i praktyką zarządzania. Główną część zajęć wypełnią konkretne praktyki biznesowe wynikające z zapomnianych tradycji przedsiębiorczości.

Wykład składa się z dwóch części niezależnych co do szczegółowej problematyki, a zrazem komplementarnych tematycznie wobec siebie. Jest tak skonstruowany, że student może zacząć uczęszczanie nań w dowolnym semestrze i po dwóch semestrach otrzymuje całość uzupełniającej się, ale nie powtarzającej się wiedzy.

Zob. "zakres tematów" w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tarasiewicz, K. (2013). Zapach świeżej kawy: Warszawa.

2. Jabłkowski, F. (2005). Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy. Romans ekonomiczny: Warszawa.

3. Ochinowski, T. (2011). Magistra Vitae ? Zachowania organizacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem relacji przedsiębiorca – pracownik) w świetle wyzwań obecnego kryzysu i zapomnianych polskich tradycji. W: Bernatt, M., Bogdanienko, J. i Skoczny, T. (red,), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Warszawa, s. 136 – 154.

4. Ochinowski, T. i Kseba, A. (2013). Podmiotowość- relacyjność– zakorzenienie. Społeczna historia biznesu jako źródło dobrych praktyk dla MSP w warunkach kryzysu. W: Nowak. A Szałański, M (red.),. Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza. Warszawa,, s. 263 – 292.

Literatura dodatkowa (opcjonalnie):

1. Booth, Ch. and Rowlinson, M. (2006). Management and

Organizational History: Prospects, Management and

Organizational History,1 : 5- 30.

2. Weatherbee, T. G.. (2012) Caution! This historiography

makes wide turns: Historic turns and breaks in management

and organization studies, Management and

Organizational History, 7: 203 – 218.

Efekty uczenia się:

Student potrafi krytycznie analizować dane historyczne z zakresu tak zwanej prowinconalnej tradycji przedsiębiorczości, umie rekonstruować te tradycje, wydobywać z nich dobre praktyk biznesowe oraz wykorzystywać je w aktualnej działalności biznesowej

Metody i kryteria oceniania:

Monitorowane aktywności studenta podczas zajęć (30%) oraz prace przygotowywane sukcesywnie podczas zajęć, oceniane po ich zakończeniu (70%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.