Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes jak wino (nowe spojrzenie). Wykorzystanie tradycji przedsiębiorczości do optymalizacji współczesnej działalności gospodarczej. cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15TO/Z-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Biznes jak wino (nowe spojrzenie). Wykorzystanie tradycji przedsiębiorczości do optymalizacji współczesnej działalności gospodarczej. cz. I
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Nie ma wstępnych wymagań. Użyteczny jest brak uprzedzeń do historii lub chęć zmierzenia się z tym uprzedzeniami.

Przedmiot koresponduje z historią historiografii i dydaktyką historii oraz socjologią i psychologią zarządzania, a także zachowaniami organizacyjnymi. Nie jest jednak wymagana wiedza z wymienionych dziedzin.


Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny a jednocześnie praktyczny. Łączy historię biznesu z psychologią organizacji w

ramach stosunkowo młodej dyscypliny zwanej historią organizacyjną Stanowi jedną z pierwszych w Polsce praktycznych

prezentacji historii organizacyjnej rozwijanej przez zachodnich badaczy od 2006 roku. Ukazuje – na konkretnych przypadkach -

możliwości zastosowania doświadczeń przedsiębiorczości do wzbogacania współczesnych przedsięwzięć menadżerskich, a

szczególnie do „przekładania” danych czerpanych z tradycji na praktyki biznesowe, konkurencyjne w dobie obecnej. Główną treść

zajęć stanowią konkretne propozycje dobrych praktyk wydobytych z zapomnianych tradycji przedsiębiorczości, które były rozwijane na

ziemiach polskich oraz w innych miejscach poza centrami globalizacji.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter interdysycyplinarny i jednocześnie aplikacyjny. Łączy historię biznesu z psychologią organizacji w

ramach stosunkowo młodej dyscypliny zwanej historią organizacyjną Stanowi jedną z pierwszych w Polsce praktycznych

prezentacji rozwijanej na Zachodzie od 2006 roku wspomnianej historii organizacyjnej, traktowanej, za Charlsem Boothem i

Michaelem Rowlinsonem, jako poznawcze narzędzie wzbogacania teorii, a przede wszystkim praktyki zarządzania przy pomocy

perspektywy historycznej. W przypadku omawianego przedmiotu historię organizacyjną traktuje się jako rodzaj społecznej historii

przedsiębiorczości na ziemiach polskich z wykorzystaniem także przypadków sukcesów biznesowych z innych krajów leżących poza

centrami globalizacji. Przedmiot ukazuje – na konkretnych przypadkach - możliwości zastosowania historii organizacyjnej do

wzbogacania współczesnej praktyki menadżerskiej, a szczególnie do „przekładania” danych czerpanych z tradycji na konkretne

praktyki biznesowe, konkurencyjne w dobie obecnej. We wstępnej części zajęć wyjaśnione zostaną trudności z wykorzystaniem

historii we współczesnym zarządzaniu, zaprezentowana będzie perspektywa historii organizacyjnej, sposoby unikania błędu

prezentyzmu oraz koncepcje „pamięci organizacyjnej” jako„pomostu” między historią i praktyką zarządzania. Główną część zajęć wypełnią konkretne praktyki biznesowe wynikające z zapomnianych tradycji przedsiębiorczości.

Wykład składa się z dwóch części niezależnych co do szczegółowej problematyki, a zrazem komplementarnych tematycznie wobec siebie. Jest tak skonstruowany, że student może zacząć uczęszczanie nań w dowolnym semestrze i po dwóch semestrach otrzymuje całość uzupełniającej się, ale nie powtarzającej się wiedzy.

Część I (semestr zimowy):

1.Możliwości i granice wykorzystania doświadczeń historycznych w konkurencyjnej działalności biznesowej. Dlaczego to nie musi być nudne a może bardzo przydać się w praktyce ?

2. Przeszłość jako „obca kraina”. Theodore Zeldin jako „przewodnik”.

3. Historia organizacyjna jako narzędzie rekonstrukcji tradycji przedsiębiorczości: istota, metodologia, polskie doświadczenia. Co przeszłość może „robić” organizacji i co organizacje mogą „robić” z przeszłością ?

4. Zrzeszenie Importerów Kawy i Herbaty RP (Polska, lata 30. XX wieku) – lokalne, a zarazem międzykulturowe środowisko biznesowe efektywnie dbające o równowagę między konkurencyjnością a troską o branżę

5. Palarnia Kawy „Pluton” a przedsiębiorstw Juliusa Meinla – historyczne doświadczenie konkurencji

6. Niecodzienny benchmarking: „Heroiczne przywództwo” i „Heroiczne życie” według Chrisa Lowneya- wykorzystanie doświadczeń zakonu jezuitów do współczesnego zarządzania

7. Studia przypadków - historia organizacyjna w praktyce rekonstruowania tradycji przedsiębiorczości (doświadczenia spoza centrów globalizacji)

- proprzedsiębiorcze mity międzykulturowe na ziemiach polskich: Lodzermensch i inni

- lokalne tradycje przedsiębiorczości: Warszawa- poznańskie – Śląsk- okolice Lwowa

- dzieje firm „Rudzkiego”, „Lilpopa”, „Cegielskiego” i „Zielenieckiego”

- sukces współczesnych przedsiębiorców zakorzeniony w tradycji: środowisko „młodych tygrysów” biznesu w Turcji

- tradycje i współczesność bankowości islamskiej

8. I romantyzm i rynek. „Duch przedsiębiorczości” niesiony przez korespondencję i twórczość Juliusza Słowackiego oraz Aleksandra Fredry

9. Czy współczesny biznesmen powinien zamieszać w bibliotece? Andrzej Bobkowski jako praktyk i piewca przedsiębiorczości. Czego współczesny człowiek biznesu może nauczyć się z powieści Leopolda Tyrmanda ?

10. tradycyjne bazary w Warszawie i gdzie indziej – przedsiębiorczość w stanie czystym ?

11. Studia przypadków przygotowane przez gości i przez studentów

12. Wycieczki i wizyty studyjne: warszawskie i podwarszawskie szalki tradycji przedsiębiorczości (warszawskie miejsca związane z tradycjami przedsiębiorczości oraz Marki pod Warszawą, pałać Epsteinów w Teresinie, Niepokalanów, Konstancin)

Metody dydaktyczne:

zajęcia trwają 60 godzin przez I i II semestr roku akademickiego, 2 godziny tygodniowo, w tym 10 godzin wykładu z

elementami konwersatorium, 20 godzin studiów przypadków (zazwyczaj z udziałem zaproszonych gości: potomków twórców i właścicieli firm analizowanych na zajęciach, praktyków biznesu oraz badaczy) oraz 30 godzin wycieczek i wizyt studyjnych w muzeach, instytucjach badawczych oraz miejscach związanych z tradycjami przedsiębiorczości w Polsce; słuchacze są również

zaproszeni do uczestniczenia w realizacji konkretnych projektów badawczych dotyczących historii organizacyjnej i jej praktycznych zastosowań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czech. A. (2007). Organizator Adamiecki – przedsiębiorca Wierzbicki: role przeciwstawne czy uzupełniające?. W: Lisiecka, K i

in. (red.). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, 47. Katowice.

2. Tarasiewicz, K. (2013). Zapach świeżej kawy: Warszawa.

3. Świątek, T. (2010). Rody warszawskie. Warszawa.

4. Jabłkowski, F. (2005). Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy.Romans ekonomiczny: Warszawa.

5. Łazarkiewicz,C. (2013). Sześć pięter luksusu. Przerwana historia Domu Braci Jabłkowskich. Kraków.

6. Markiewicz, T., Świątek T. W. i Wittels K. (2012). Polacy z wyboru. Warszawa (rozdział dotyczący przedsiębiorców).

7. Wittels, K., Wittels, M. i in. (2012). Fabryka Norblina: opowieść o niezwykłej fabryce. Warszawa.

8. Ochinowski, T. (2013). Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa (rozdz. III- VI).

9. Błachowska, K., Romek, Z. i Wolniewicz, M. (red.), (2013). Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX- XXI wieku. Warszawa

(wybrane rozdziały).

Literatura dodatkowa:

1. Booth, Ch. and Rowlinson, M. (2006). Management and Organizational History: Prospects, Management and Organizational History,1 : 5- 30.

2. Weatherbee, T. G.. (2012). Caution! This historiography makes wide turns: Historic turns and breaks in management and organization studies, Management and Organizational History, 7: 203- 218.

3. Rowlinson, M. and Hassard, V. (2013). Historical neo- institutionalism or neo-institutionalist history? Historical research in

management and organization studies, Management and Organizational History, 8(2): 111- 126.

4. Hoopes, J. (2011). Corporate Dreams. Big Busness in American Democracy from the Great Depression to the Great Recession. New Brunswick.

Efekty uczenia się:

Student potrafi krytycznie analizować dane historyczne z zakresu tak zwanej prowinconalnej tradycji przedsiębiorczości, umie

rekonstruować te tradycje, wydobywać z nich dobre praktyk biznesowe oraz wykorzystywać je w aktualnej działalności biznesowej.

Metody i kryteria oceniania:

Monitorowane aktywności studenta podczas zajęć (30%) oraz prace przygotowywane sukcesywnie podczas zajęć, oceniane po ich zakończeniu (70%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.