Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od Króla Słońce do Króla Gruszki. Monarchia francuska 1648-1848 (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15UGN2-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Od Króla Słońce do Króla Gruszki. Monarchia francuska 1648-1848 (K1)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uczestnictwo w wykładzie nie wymaga spełnienia żadnych wstępnych wymagań.

Skrócony opis:

Wykład opowiada o historii Francji od czasów Frondy, poprzez wielką rewolucję aż do Wiosny Ludów. Losy monarchii ukazane są przez biografie panujących od Ludwika XIV do Ludwika Filipa. Postacie te ilustrują wyzwania i zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, przed którymi stawała Francja na przełomie czasów dawnych i nowoczesnych.

Pełny opis:

Wykład opowiada o dziejach Francji poprzez sylwetki jej monarchów od Ludwika XIV – króla uosabiającego majestat i potęgę dawnej Francji do Ludwika Filipa – króla –mieszczanina, próbującego łączyć dawne ideały z realiami kraju pokonującego próg pomiędzy ustrojem wyrosłym z tradycji a nowoczesnością. Centralny problem stanowią napięciami pomiędzy dawnymi prawami, strukturami i obyczajami a dążeniami do podmiotowości różnych warstw, środowisk i kręgów społecznych. Oprócz dziejów politycznych Francji wykład odnosi się również do przemian cywilizacyjnych dokonujących się na przełomie Ancien Régime’u i XIX wieku; ukazuje kulturę i obyczajowość dworu w Wersalu w konfrontacji z normami wyrosłymi z rewolucji francuskiej.

Zakres tematów:

1/ Król Słońce – Ludwik XIV – monarchia francuska u szczytu swego splendoru.

2/ Ludwik XV – „król ukochany”, ale nie przez wszystkich.

3/ Ludwik XVI –stary ustrój a rewolucja

4/ Dwór na emigracji a rewolucja francuska

5/ Restauracja monarchii: Ludwik XVIII i Karol X

6/ Król w mieszczańskim surducie – Ludwik Filip

Każdemu z tematów poświęcone zostaną dwa kolejne wykłady.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Literatura:

P. Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, Warszawa 2001; W. Doyle, Old Regime France 1648-1789, Oxford 2001; P. Gaxotte, Ludwik XIV, Warszawa 1984; tenże, Rewolucja francuska, Gdańsk 2001; Z. Libiszowska, Ludwik XV, Wrocław 1997, taż, Francja encyklopedystów, Warszawa 1973; W. S. Magdziarz, Ludwik XIV, Wrocław 1991;, A. Mathiez, Rewolucja francuska, Warszawa 1956, D. Roche, France in the Enlightenment, Londyn 1998, A Critical Dictionary of the French Revolution, ed. by F. Furet and M. Ozouf, London 1989.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student zna podstawowe fakty z dziejów politycznych Francji w latach 1648 – 1848; umie wskazać przyczyny, uwarunkowania oraz skutki przemian cywilizacyjnych i obyczajowych w odniesieniu do funkcjonowania monarchii we Francji przełomu czasów nowożytnych i XIX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest zdanie testu wyboru na zakończenie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ugniewski
Prowadzący grup: Piotr Ugniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.