Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chrześcijaństwo antyczne. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH16HKCH-CHA-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo antyczne. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Kościołów chrześcijańskich", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład jest otwarty dla wszystkich studentów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z historią pierwszych ośmiu wieków chrześcijaństwa, zwłaszcza z procesem kształtowania się doktryny. Wykład ma charakter historyczny, szczególna uwaga będzie więc zwrócona na dostępność źródeł i ich analizę.

Pełny opis:

Zob. rubryka "Zakres tematów" w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. sylabus szczegółowy grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- posiada podstawowe informacje dotyczące historii chrześcijaństwa w pierwszych ośmiu wiekach,

- rozumie procesy rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, kształtowania się hierarchii kościelnej, ustalania zasad ortodoksji,

- umie wskazać podstawowe źródła do historii chrześcijaństwa w pierwszych wiekach,

- potrafi ocenić autentyczność i wiarygodność tych źródeł,

- umie wyjaśnić istotę najważniejszych sporów teologicznych, zwłaszcza trynitarnych i chrystologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus szczegółowy grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.