Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Imperium Rosyjskie w XIX w. (blok: Historia Rosji) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH16HR-IRXIX-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Imperium Rosyjskie w XIX w. (blok: Historia Rosji) (K1)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony historii imperium rosyjskiego od początku XIX stulecia do wybuchu rewolucji 1917 r.

Podejmuje zagadnienia z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej, dziejów kultury i idei.

Pełny opis:

Wykład będzie prowadzony w ujęciu problemowym. Jego celem jest przedstawienie słuchaczom głównych elementów historii Rosji w XIX w. Ze

szczególnym uwzględnieniem spraw wewnętrznych takich jak polityka, problemy społeczne, dzieje kultury i gospodarki. Podjęte zostaną

konkretnie zagadnienia takie jak:

1. Społeczeństwo: Omówione zostaną zagadnienia demografii i geografii społecznej zmiany struktury

społecznej, problemy wieloetniczności, i nabywania podmiotowości prawnej przez niektóre społeczności

zamieszkujące w granicach imperium.

2. Polityka wewnętrzna: Omówiona zostanie ewolucja systemu zarządzania i administrowania

państwem, główne problemy i konflikty w polityce wewnętrznej i ruchy opozycyjne.

3. Polityka zagraniczna: Omówiona zostanie polityka zagraniczna Imperium i jego aktywność zarówno na

arenie europejskiej jak i azjatyckiej, udział w ważniejszych konfliktach zbrojnych i dyplomatycznych.

4. Gospodarka: Omówiona zostanie ewolucja systemu gospodarczego Rosji z pozycji feudalnych

do kapitalistycznych, geografia przemysłu, bilans handlowy, współpraca z zagranicą i modernizacja przemysłu w II poł. XIX w.

5. Ideologie: Omówione zostaną główne prądy ideologiczne, jakie pojawiły się w Imperium carów w XIX w; problem środowisk liberalnych i

demokratycznych, słowianofilów i okcydentalistów i wreszcie środowisk prawicowych (konserwatywnych) i radykalnej lewicy opozycyjnej

wobec carskiej władzy.

6. Kultura i sztuka: Przedstawiony zostanie syntetyczny obraz rozwoju kultury (w tym: literatury

i poezji, sztuk plastycznych, muzyki i teatru).

7. W obliczu rewolucji: Bilans przedrewolucyjny Imperium rosyjskiego przez rewolucją 1917 r; w tym stan gospodarki, problemy polityczne i napięcia społeczne. Na tym wykładzie będzie też test zaliczeniowy.

Literatura:

1. Acton Edward, Russia. The Tsarist and Soviet Legacy, Edinburgh 1995. (jest po polsku)

2. Bazylow Ludwik, Wieczorkiewicz Paweł, Historia Rosji i ZSRR, Warszawa 2003.

3. Heller Michaił, Historia imperium rosyjskiego,

4. Ochmański Jerzy, Dzieje Rosji do 1861 roku, Warszawa – Poznań 1986.

5. Pipes Richard, Rosja carów, Warszawa 2007.

6. Riasanovsky Nicholas V. i Steinberg Mark D., Historia Rosji, Kraków 2009.

7. Zajączkowski Wojciech, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009.

Inne ciekawe pozycje będą podawane sukcesywnie w trakcie wykładu.

Efekty uczenia się:

Zna podstawową faktografię z zakresu treści omawianych na wykładzie. Słuchacz powinnien

zdobyć wiedzę o sytuacji państwa rosyjskiego w XIX w, zwłaszcza o jego sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, momentach przełomowych.

• Zna terminologię wykorzystywaną do opisu wybranych aspektów dziejów Rosji w XIX w.

• Przedstawia w ujęciu chronologiczno – problemowym rozwój form działania, zakres kompetencji i przeobrażenia najważniejszych

rosyjskich instytucji ustrojowych, uwzględniając uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne.

• Rozumie skutki polityki imperium w postaci rewolucji 1917 r. i upadku carskiej Rosji.

• Przede wszystkim – zachęcil się do czytania o Rosji i głębszego zrozumienia jej tradycji politcznej i kulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie stanowi warunek niezbędny.

Można opuścić 2 wykłady. Ocena na podstawie testu zaliczeniowego na ostatnim wykładzie.

W sytuacjach szczególnych (większa liczba nieobecności) możliwe jest ustne kolokwium na temat lektury uzgodnionej z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Markowski
Prowadzący grup: Artur Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony historii imperium rosyjskiego od początku XIX stulecia do wybuchu rewolucji 1917 r. Podejmuje zagadnienia z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej, dziejów kultury i idei.

Pełny opis:

Wykład będzie prowadzony w ujęciu problemowym. Jego celem jest przedstawienie słuchaczom głównych elementów historii Rosji w XIX w. Ze szczególnym uwzględnieniem spraw wewnętrznych takich jak polityka, problemy społeczne, dzieje kultury i gospodarki. Podjęte zostaną konkretnie zagadnienia takie jak:

1. Społeczeństwo: Omówione zostaną zagadnienia demografii i geografii społecznej zmiany struktury społecznej, problemy wieloetniczności, i nabywania podmiotowości prawnej przez niektóre społeczności zamieszkujące w granicach imperium.

2. Polityka wewnętrzna: Omówiona zostanie ewolucja systemu zarządzania i administrowania państwem, główne problemy i konflikty w polityce wewnętrznej i ruchy opozycyjne.

3. Polityka zagraniczna: Omówiona zostanie polityka zagraniczna Imperium i jego aktywność zarówno na arenie europejskiej jak i azjatyckiej, udział w ważniejszych konfliktach zbrojnych i dyplomatycznych.

4. Gospodarka: Omówiona zostanie ewolucja systemu gospodarczego Rosji z pozycji feudalnych do kapitalistycznych, geografia przemysłu, bilans handlowy, współpraca z zagranicą i modernizacja przemysłu w II poł. XIX w.

5. Ideologie: Omówione zostaną główne prądy ideologiczne, jakie pojawiły się w Imperium carów w XIX w; problem środowisk liberalnych i demokratycznych, słowianofilów i okcydentalistów i wreszcie środowisk prawicowych (konserwatywnych) i radykalnej lewicy opozycyjnej wobec carskiej władzy.

6. Kultura i sztuka: Przedstawiony zostanie syntetyczny obraz rozwoju kultury (w tym: literatury i poezji, sztuk plastycznych, muzyki i teatru).

7. W obliczu rewolucji: Bilans przedrewolucyjny Imperium rosyjskiego przez rewolucją 1917 r; w tym stan gospodarki, problemy polityczne i napięcia społeczne. Na tym wykładzie będzie też test zaliczeniowy.

Literatura:

1. Acton Edward, Russia. The Tsarist and Soviet Legacy, Edinburgh 1995. (jest po polsku)

2. Bazylow Ludwik, Wieczorkiewicz Paweł, Historia Rosji i ZSRR, Warszawa 2003.

3. Heller Michaił, Historia imperium rosyjskiego,

4. Ochmański Jerzy, Dzieje Rosji do 1861 roku, Warszawa – Poznań 1986.

5. Pipes Richard, Rosja carów, Warszawa 2007.

6. Riasanovsky Nicholas V. i Steinberg Mark D., Historia Rosji, Kraków 2009.

7. Zajączkowski Wojciech, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009.

Inne ciekawe pozycje będą podawane sukcesywnie w trakcie wykładu.

Uwagi:

w przypadku ograniczeń wynikających z przepisów epidemiologicznych wykład będzie prowadzony zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.