Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niedokończony projekt. Kwestia niemiecka w XIX stuleciu (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH16PSZL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Niedokończony projekt. Kwestia niemiecka w XIX stuleciu (K1)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omawiane zajęcia będą poświęcone procesowi zjednoczenia Niemiec w XIX wieku, począwszy od oświeceniowych koncepcji narodu, poprzez wpływ Napoleona na odrodzenie narodowe wśród Niemców, ruch studencki po 1815 r., funkcjonowanie Związku Niemieckiego po 1815 r., narodziny Związku Celnego w 1834 r., narastającą rywalizację prusko-austriacką, Wiosnę Ludów 1848-49, wojny zjednoczeniowe lat 60. XIX w., po wyzwania wewnętrzne (zagrożenie ze strony politycznego katolicyzmu, socjaldemokracji, żądania demokratyzacji, militaryzacja społeczeństwa) i międzynarodowe (polityka sojuszy Bismarcka, polityka światowa Wilhelma II, polityka kolonialna i morska) Niemiec po 1871.

Pełny opis:

Zob. rubryka "zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. rubryka "zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

– zna faktografię procesu zjednoczenia Niemiec, ustroje państw niemieckich w XIX w.

– wyjaśnia przyczyny, przebieg i konsekwencje procesu zjednoczenia Niemiec

- przedstawia i wyjaśnia ewolucję różnych form ustrojowych w Niemczech

- analizuje polityczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania procesu zjednoczenia Niemiec

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i zaliczenie sprawdzianu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szlanta
Prowadzący grup: Piotr Szlanta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.