Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna XX wieku. Emocjonalna historia Polski Ludowej (blok: Historia społeczna XIX i XX wieku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH17HS-MZAR-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna XX wieku. Emocjonalna historia Polski Ludowej (blok: Historia społeczna XIX i XX wieku)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład nie jest prostą historią Polski Ludowej, niezbędna jest więc elementarna wiedza o dziejach PRL po 1945 roku.

Skrócony opis:

Polska Ludowa ma wiele twarzy: groźną, ale też wesołą, na ogół zaś znudzoną. Wykład będzie próbą przybliżenia najważniejszych ówczesnych emocji.

Pełny opis:

Sześć najważniejszych emocji: radość, zmartwienie, złość, zdziwienie, obrzydzenie i strach rzadko stanowiły przedmiot badań historycznych. Więcej na ich temat mają do powiedzenia psycholodzy, psychiatrzy, socjologowie, poeci. Wykład będzie próbą przybliżenia najważniejszych społecznych emocji oraz ich manifestacji w okresie Polski Ludowej. Mowa więc będzie o strachu przed władzą i panikach wojennych, społecznym gniewie i częstych okresach nudy.

Metody dydaktyczne:

wykład

Literatura:

Joanna Bourke, Fear. A cultural history, London 2006;

Jean Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV – XVIII w., Warszawa 1986;

F Andrzej Friszke, Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003;

Antoni Kępiński, Lęk, Warszawa 1995;

Keith Oatley Keith, Jennifer M. Jenkins, Zrozumieć emocje, Warszawa 2003;

Vladimir Shlapentokh Vladimir, Fear in Contemporary Society. Its Negative and Positive Effects, New York 2006; Jonathan H. Turner, Socjologia emocji, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student powinien:

- rozwinąć wiedzę o dziejach Polski Ludowej;

- mieć elementarną wiedzę na temat społecznych emocji;

- rozumieć znaczenie emocji dla życia społecznego;

-posiadać podstawową orientację w literaturze przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na większości wykładów (akceptuję najwyżej 3 nieobecności).

Wykład kończy się testem złożonym z pytań zamkniętych związanych z prezentowanym materiałem. W teście słuchacz ma zaprezentować znajomość i zrozumienie przekazywanych na wykładzie informacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.