Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna regionu nordyckiego w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH18HS-GS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna regionu nordyckiego w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest przemianom społecznym w regionie nordyckim w XIX i XX wieku. Główna osią jest szeroko rozumiana modernizacja społeczna – ewolucja struktury społecznej, związki między rozwojem ekonomicznym i społecznym, demokratyzacja państwa i przemiany kulturowe.

Pełny opis:

Nowoczesne społeczeństwa regionu nordyckiego zaczęły się kształtować na przełomie XVIII i XIX wieku, choć pewne jego elementy mają genezę starszą, związaną z przyjęciem luteranizmu w XVI wieku. Na proces modernizacji społecznej, jaki miał miejsce przede wszystkim w XIX wieku, złożyło się wiele czynników: zwiększona rola państwa, przemiany ekonomiczne i kulturowe, znaczenie etyki protestanckiej i kultury politycznej. Zjawiska te miały wpływ na następujące przemiany społeczne: przekształcenie tradycyjnych społeczeństw agrarnych w nowoczesne (tu także emanycypacja kobiet), homogenicznych pod względem etnicznym, wyznaniowym i kulturowym w społeczeństwa multiwyznaniowe. Wszystkie te zjawiska mają także znaczenie w kształtowaniu się specyficznego nordyckiego modelu państwa opiekuńczego (tzw. welfare state).

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. "Literatura" w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student orientuje się co do podstawowych wiadomości z historii społecznej regionu nordyckiego w XIX i XX wieku, potrafi powiązać zjawiska społeczne i kulturowe z przemianami ekonomicznymi i politycznymi. Student po zaliczeniu rozpoznaje i potrafi przeanalizować pod względem treści różne przykłady z zakresu historii społecznej regionu nordyckiego w XIX-XX w.

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedzi na test (dwa pytania otwarte) po zakończeniu kursu. Treść wyłącznie odwołująca się do zawartości wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.