Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH18TKIZ1/L-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.II
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Tematem wykładu będą polityczne aspekty dziejów Europy w XIX wieku. Główne wydarzenia z dziedziny polityki zostaną przedstawione na tle przemian społecznych i kulturowych. Szczególną uwagę poświęci się przekształceniom kultury politycznej.

Pełny opis:

Tematem wykładu będą polityczne aspekty dziejów Europy w XIX wieku. Główne wydarzenia z dziedziny polityki zostaną przedstawione na tle przemian społecznych i kulturowych, ze szczególnym naciskiem na przekształcenia kultury politycznej.

1. Bismarck i Rzesza Niemiecka.

2. Francja: III Republika i jej problemy wewnętrzne.

3. Imperium habsburskie i jego transformacja.

4. Imperium rosyjskie: modernizacja i konserwatyzm.

5. Wielka Brytania: problemy wewnętrzne.

6. Wielka Brytania: budowa imperium.

7. Europejski kolonializm.

8. Imperia i nacjonalizm.

9. Socjalizm jako czynnik polityczny.

10. „Polityka w nowym stylu”.

11. Kryzys imperium osmańskiego.

12. Koniec wieku i rywalizacja mocarstw.

13. Pierwsza wojna światowa: geneza.

14. Pierwsza wojna światowa: aspekty polityczne i militarne.

15. Koniec starego ładu w Rosji?

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład uniwersytecki, możliwość krótkich dyskusji.

Założenia i wymagania wstępne:

Znajomość historii Europy na poziomie licealnym.

Literatura:

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996 [fragmenty];

P. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994 [fragmenty].

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student rozpoznaje kluczowe wydarzenia i procesy zachodzące w Europie XIX wieku, analizuje materiał historyczny w kategoriach przyczynowo-skutkowych, stosuje metodę porównawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach (80%) i zaliczenie końcowego kolokwium (test). Kolokwium pozwala na weryfikację efektów kształcenia i ocenę pracy studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.