Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH18TKIZ1/Z-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.I
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość historii Europy na poziomie licealnym.

Skrócony opis:

Tematem wykładu będą polityczne aspekty dziejów Europy w XIX wieku. Główne wydarzenia z dziedziny polityki zostaną przedstawione na tle przemian społecznych i kulturowych. Szczególną uwagę poświęci się przekształceniom kultury politycznej.

Pełny opis:

Rozszerzony opis przedmiotu.

Tematem wykładu będą polityczne aspekty dziejów Europy w XIX wieku. Główne wydarzenia z dziedziny polityki zostaną przedstawione na tle przemian społecznych i kulturowych, ze szczególnym naciskiem na przekształcenia kultury politycznej.

1. Geneza Rewolucji Francuskiej.

2. Rewolucja Francuska: projekt liberalny?

3. Rewolucja Francuska: utopia i terror.

4. Państwo Napoleona.

5. Ekspansja francuskiego imperium.

6. Prusy: reformy Steina-Hardenberga.

7. Kongres wiedeński.

8. Święte przymierze: ideologia i praktyka.

9. Wielka Brytania: polityka europejska i budowa imperium.

10. Imperium rosyjskie: dylematy modernizacji.

11. Wiosna Ludów: Francja.

12. Wiosna Ludów: imperium habsburskie.

13. Drugie Cesarstwo we Francji: polityczne eksperymenty.

14. Powstanie Królestwa Włoch.

15. Utworzenie Rzeszy Niemieckiej.

Literatura:

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996 [fragmenty];

P. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994 [fragmenty].

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student rozpoznaje kluczowe wydarzenia i procesy zachodzące w Europie XIX wieku, analizuje materiał historyczny w kategoriach przyczynowo-skutkowych, stosuje metodę porównawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach (80%) i zaliczenie końcowego kolokwium (test). Kolokwium pozwala na weryfikację efektów kształcenia i ocenę pracy studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kizwalter
Prowadzący grup: Tomasz Kizwalter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.