Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii społecznej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH18WHS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii społecznej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład skierowany jest do studentów, którzy ukończyli kurs "Podstawy metodologii historii" (I stopień studiów)

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest przekazanie wiedzy o specyfice badań historii społecznej − metodologii i warsztcie, w kontekście szeroko rozumianych nauk historycznych, humanistyki i nauk społecznych. Przedmiotem analizy będą zarówno teksty teoretyczne, jak i przykłady badań historii społecznej.

Pełny opis:

Niniejszy cykl wykładów jest obowiązkowy dla studentów I roku studiów magisterskich historii, którzy są uczestnikami bloku tematycznego "Historia społeczna". Jest również dostępny dla studentów innych kierunków zainteresowanych problematyką warsztatu historycznego.

Celem wykładu jest dostarczenie wiedzy rozszerzonej w stosunku do zajęć "Podstawy metodologii historii" (I stopień studiów). Będziemy w toku wykładu dyskutować o główny kierunkach i interesujących koncepcjach stosowanych w badaniach historii społecznej. Porównamy je w wynikami i metodami stosowanymi w naukach humanistycznych i społecznych, w badaniach nad zjawiskami modernizacji XIX i XX w. Służyć będzie temu prezentacja i analiza wybranych artykułów i książek poświęconych zagadnieniom społecznym.

Zob. "Zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Szczegółowy wykad - zob. w cyklu dydaktycznym

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

zna metodologiczne ramy, terminologię i koncepcje historii społecznej

zna specyfikę warsztatu badawczego historii społecznej

potrafi umiejscowić badania historii społecznej na tle humanistyki i nauk społecznych

zna procesy i zjawiska społeczne zachodzące w XIX i XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności)

Podstawą oceny będzie aktywność na zajęciach oraz przygotowanie raportów z 3 lektur i napisanie artykułu recenzyjnego (na ocenę końcową)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.