Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces polityczny w Republice Rzymskiej. Cz. III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19AZIO-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proces polityczny w Republice Rzymskiej. Cz. III
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pożądana znajomość dziejów Rzymu na poziomie dobrego liceum oraz terminologii nauk politycznych.

Skrócony opis:

Instrumenty uprawiania polityki w późnej republice.

Pełny opis:

Schyłek republiki (121-88/87). Dziedzictwo Gracchów. Popularzy i optymaci: programy czy obozy? Świat zewnętrzny a konflikty wewnętrzne republiki ca. 114-100. Cele i metody walki politycznej w Rzymie w drugim pokoleniu popularów. Które reformy C. Mariusa miały wpływ na życie polityczne republiki? Tryumfy i klęska drugiego pokolenia popularów. Scena polityczna Rzymu po śmierci Saturninusa i Glaucii. Problem italskich sprzymierzeńców a proces polityczny w republice początku I w. Optymaccy demokraci? – enigma M. Drususa juniora. Konsul i augur.

Literatura:

M. Crawford, Rzym w okresie republiki, Warszawa 2005

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2005

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu uważny student rozumie specyfikę życia politycznego republik rzymskieji, zna jej instytucje oraz ich ewolucję, rozumie rolę ideologii w jej dziejach.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na ich większości (50% + 1).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.