Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wojskowości: XIX-XX w. (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19HW-MN1/L-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia wojskowości: XIX-XX w. (K1)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z historii wojskowości XIX-XX w.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z historii wojskowości XIX-XX w.

Tematyka wykładów, prowadzonych przez znawców historii wojskowości z różnych epok, będzie obejmowała syntetyczne zagadnienia zarówno z zakresu badań nad historią powszechną, jak i dziejami Polski.

W ramach wykładu studenci zapoznają się nie tylko z zagadnieniami związanymi z historią wojen i sztuki wojennej danego okresu, ale również będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk społecznych, kulturalnych i ekonomicznych związanych z prowadzeniem działań militarnych.

Literatura:

Podstawowe opracowania:

Zarys dziejów wojskowości polskiej do 1864 r., pod red. J. Sikorskiego, t. I-II, Warszawa 1965

Polskie tradycje wojskowe, pod red. J. Sikorskiego, Warszawa 1990

J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864,Warszawa 1978

G.Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008

J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe do 1939 roku, Warszawa 1989

J. Maroń, Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy, Wrocław 2011

L. Wyszczelski, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, Warszawa 2009

W. Chrzanowski, O wojnie partyzanckiej, Paryż 1835

J. Bem, O powstaniu narodowym w Polsce, Warszawa 1956

C. Clausewitz, O wojnie, t. I-II, Warszawa 1958

G. Douhet, Panowanie w powietrzu, tłum. E. Bagieński, Warszawa 1965

F. Foch, O prowadzeniu wojny, tłum. O. Laskowski, Warszawa 1925

Ch. de Gaulle, Pamiętniki wojenne, t. I, tłum. J. Nowacki, Warszawa 1967

H. Guderian, Wspomnienia żołnierza, tłum. J. Nowacki, Warszawa 1958

H. Jomini, Zarys sztuki wojennej, tłum. F. Dziedzic, Warszawa 1966

B. H. Liddell-Hart, The Revolution in Warfare, London 1946

E. Ludendorff, Wojna totalna, tłum. F. Shoener, Warszawa 1959

L. Mierosławski, Instrukcja powstańcza, Warszawa 1958

S. Mossor, Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, Warszawa 1938

Polska myśl wojskowa 1918-1939. Wybór dokumentów, oprac. L. Wyszczelski, Warszawa 1987

S. Rowecki, Walki uliczne, Warszawa 1928

W. Sikorski, Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju, Warszawa 1934

M. Porwit, Komentarze do polskich działań obronnych we wrześniu 1939 r., t.1-3, Warszawa 1983

Strategia wojenna, pod red. W. D. Sokołowskiego, Warszawa 1964

M. N. Tuchaczewski, Pisma wybrane, t. 1-2, Warszawa 1966

Źródła do dziejów polskiej myśli partyzanckiej XIX w., oprac. E. Halicz, Warszawa 1966

R. Majewski, Carl von Clausewitz. Teoria wojen, Wrocław 1990

Z. Matuszak, Obrona operacyjna w wojskowości polskiej w latach 1918-1939, Piotrków Trybunalski 2004

B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa, Poznań 1996

J. Orzechowski, Dowodzenie i sztaby, t. 3 (1918-1939), Warszawa 1980

J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, Warszawa 1975

J. Wojtasik, Idea walki zbrojnej o niepodległość 1864-1907, Warszawa 1987

L. Wyszczelski, Działania nieregularne w teoriach wojennych XIX i początkach XX wieku , Warszawa 1999

P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci: czystka w armii czerwonej 1937- 1939, Warszawa 2001

W. G. Bell, Commanding Generals and Chiefs of Staff 1775- 2005. Portrait and Biographical Sketches, Washington 2005

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu tego wykładu studenci zna i rozumie dzieje wojen i wojskowości powszechnej i polskiej w omawianych epokach, a w szczególności:

- zna źródła do historii wojskowości, ich typologię i sposoby klasyfikacji; rozumie specyfikę metodologiczną i terminologiczną specyficzną dla historii wojskowości w omawianych epokach występującą tak w źródłach, jak i literaturze problemu; ma świadomość uwarunkowań politycznych, społecznych, ekonomicznych dla rozwoju sztuki wojennej, jak i potrafi zdefiniować specyfikę sztuki wojennej państw, odgrywających najważniejszą rolę w poszczególnych epokach; - posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych konfliktów militarnych, kampanii i bitew omawianych epok; potrafi wskazać podstawowe elementy wojskowości polskiej, które wyróżniały ją na tle innych armii europejskich XIX i XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy na ostatnich zajęciach dla słuchaczy wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Bobiatyński
Prowadzący grup: Konrad Bobiatyński, Jarosław Czubaty, Michał Leśniewski, Michał Mydłowski, Piotr Szlanta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.