Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkie Księstwo Litewskie w epoce nowożytnej: państwo-ustrój-społeczeństwo (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19KBOB-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wielkie Księstwo Litewskie w epoce nowożytnej: państwo-ustrój-społeczeństwo (K1)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

- student powinien dysponować elementarną wiedzą na temat historii i geografii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce nowożytnej, jak też Europy Środkowo-Wschodniej w tej samej epoce.Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są najważniejsze zagadnienia polityczne, społeczne, wojskowe i kulturalne z historii Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVII w.

Pełny opis:

Największy nacisk zostanie położony na ukazanie miejsca Litwy w strukturach Rzeczypospolitej Obojga Narodów po unii lubelskiej i odmienności w jej rozwoju cywilizacyjnym na tle koronnym. Zostaną przedstawione różnice w strukturze politycznej i społecznej, stosunek elit litewskich i ruskich do związku z Koroną w dobie unii lubelskiej i walka o rewizję jej ustaleń, jak też zagadnienia litewskiego „separatyzmu” i „partykularyzm” w epoce nowożytnej, czy też rola, jaką w litewskiej polityce wewnętrznej odgrywały państwowe siły zbrojne.

Literatura:

U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008

G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, t. I: Trudne początki, Poznań 1998

G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, t. II (1385-1569), Poznań 2002

K. Bobiatyński, W walce o hegemonię. Rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674, Warszawa 2016

M. Jucas, Unia polsko-litewska, Toruń 2004

J. Kiaupienie, Z. Kiaupa, A. Kuncevicius, Historia Litwy, Warszawa 2007

Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, wyd. zbiorowe, Kraków 2006

H. Lulewicz, Gniewów o unię ciąg dalszy, Warszawa 2002

J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990

A. Rachuba, J. Kiaupiene, Z. Kiaupa, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, Warszawa 2008

A. Rachuba, Siły zbrojne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, „Przegląd Wschodni”, t. 3, 1994, z. 3

A. Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763, Warszawa 2002

H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów, t. II-III, Warszawa 2004, 2008

A. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie. Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

- posiada rozwiniętą wiedzę na temat najważniejszych procesów politycznych, ustrojowych i społecznych, jakie miały miejsce w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII w.

- zna specyfikę Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle pozostałych części Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej;

- umie ocenić stosunki pomiędzy Koroną a Litwą w epoce nowożytnej;

- dysponuje podstawową wiedzą na temat specyfikacji źródeł do historii Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz podstawowej literatury „lituanistycznej”.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność studentów na co najmniej 90% zajęć; natomiast podstawą wystawienia oceny są wyniki test zaliczającego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Bobiatyński
Prowadzący grup: Konrad Bobiatyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.