Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne problemy polityki europejskiej w XIX wieku (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19TKIZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Główne problemy polityki europejskiej w XIX wieku (K1)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość historii Europy na poziomie licealnym.

Skrócony opis:

Tematem wykładu będą podstawowe zagadnienia polityki europejskiej w okresie od Rewolucji Francuskiej do pierwszej wojny światowej. Kwestie polityczne zostaną przedstawione ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społecznego i kulturowego. W centrum uwagi znajdą się procesy modernizacyjne i ich konsekwencje w dziedzinie polityki.

Pełny opis:

Tematem wykładu będą podstawowe zagadnienia polityki europejskiej w okresie od Rewolucji Francuskiej do pierwszej wojny światowej. Kwestie polityczne zostaną przedstawione ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społecznego i kulturowego. W centrum uwagi znajdą się procesy modernizacyjne i ich konsekwencje w dziedzinie polityki.

Tematyka wykładu obejmować będzie następujące kwestie:

1. Rewolucja jako idea.

2. Rewolucja jako praktyka polityczna.

3. Rewolucja jako trauma i mit.

4. Ideologie: „opium dla ludu”?

5. Wspólnoty: między wsią a narodem.

6. Władza: legitymizacja, partycypacja, lojalność.

7. Polityka a życie prywatne: starzy i młodzi, rodzina, gender, seks.

8. Religia a polityka.

9. Imperia i narody: imperium habsburskie.

10. Imperia i narody: Rosja.

11. W stronę państwa narodowego: Włochy.

12. W stronę państwa narodowego: Niemcy.

13. Kolonializm.

14. Polityka światowa: Wielka Brytania i jej rywale.

15. Wojna w dziewiętnastowiecznej Europie.

Literatura:

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996 [fragmenty].

P. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994 [fragmenty].

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student rozpoznaje kluczowe wydarzenia i procesy zachodzące w Europie XIX wieku, analizuje materiał historyczny w kategoriach przyczynowo-skutkowych, stosuje metodę porównawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach (80%) i zaliczenie końcowego kolokwium (test).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kizwalter
Prowadzący grup: Tomasz Kizwalter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.