Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pierwsze stulecie Jagiellonów w Polsce. Cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19WFAŁ/L-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Pierwsze stulecie Jagiellonów w Polsce. Cz. II
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje 100 lat panowania trzech królów z dynastii Jagiellonów począwszy od bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgierskiego i unii w Krewie w 1385 r. aż do śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 r. To jest okres utrwalania władzy nowej dynastii, powstawania instytucji publicznych i ustroju parlamentarnego. Częste kryzysy polityczne, długi okres bezkrólewia po śmierci Władysława Warneńczyka (1444-1447), wielokrotne wojny z Zakonem Krzyżackim nie przeszkodziły w umacnianiu państwa i powstaniu silnej monarchii. Równolegle rozwijała się kultura, powstał uniwersytet w Krakowie i liczne utwory literackie. Monarchia jagiellońska stała się potęgą regionalną i liczącą się siłą europejską.

Pełny opis:

Rozszerzony opis przedmiotu.

Sytuacja w Polsce po śmierci Ludwika Węgierskiego.

Kryzys następstwa.

Koronowanie Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski.

Unia w Krewie (1385).

Przybycie Władysława Jagiełły, chrzest, ślub z Jadwigą, koronacja.

Król jako tutor królestwa.

Konflikt z Witoldem.

Zagrożenie krzyżackie i kolejne zdrady, wojny pograniczne i rozejmy.

Śmierć Jadwigi w 1399 r.

Kryzys państwowy i unia w Radomiu.

Narastanie konfliktu z Krzyżakami.

Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r.

Unia Horodelska w 1413.

Kolejne małżeństwa króla.

Walka o sukcesję dla synów.

Śmierć Witolda i próby podporządkowania Litwy.

Śmierć Władysława Jagiełły w 1434 r.

Elekcja i koronacja starszego syna, Władysława III.

Rządy pełnomocników podczas małoletniości króla.

Przyznanie królowi pełni praw do rządzenia w 1438 r.

Przyjęcie korony i wyjazd na Węgry w 1440.

Polityka antyturecka i śmierć króla w bitwie pod Warną.

Wielkie bezkrólewie 1444-1447, negocjacje z Kazimierzem Jagiellończykiem.

Koronacja Kazimierza w 1447 r.

I okres panowania do 1454 roku.

Wybuch wojny 13-letniej z Zakonem Krzyżackim i inkorporacja Pomorza.

Zmienne losy wojny i zabiegi o poparcie polityki królewskiej.

Pokój Toruński w 1466 r.

Polityka dynastyczna króla, próby opanowania tronu czeskiego i węgierskiego dla synów.

Wojna z biskupem Tungenem na Warmii.

Wielka nieobecność, 4-letni pobyt króla na Litwie.

Konflikty z Moskwą i Turcją, zmierzch panowania iśmierć w 1492 r.

Literatura:

S. Szczur – Podręcznik średniowiecza.

Efekty uczenia się:

Student ma rozumieć proces historyczny, znać podstawowe pojęcia z zakresu administracji i instytucji ustrojowych dotyczących powstawania sejmu walnego, sejmików, urzędów centralnych i dworu. Konieczna znajomość podstawowych faktów i osób z omawianego okresu. Należy analizować przyczyny kryzysów politycznych i konfliktów, znać symbole i wydarzenia, które stały się narodowym mitem.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość podstawowych wydarzeń i faktów i umieć je przedstawić wraz z krótką analizą przyczyn i znaczenia.

Student musi odpowiedzieć pisemnie na 3-4 problemowe pytania z zakresu wykładów w każdym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fałkowski
Prowadzący grup: Wojciech Fałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.