Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dlaczego Rzym? Antyczne i nowożytne rozważania nad przyczynami rzymskim sukcesów, I sem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH20AZIO/Z-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dlaczego Rzym? Antyczne i nowożytne rozważania nad przyczynami rzymskim sukcesów, I sem
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Ziółkowski
Prowadzący grup: Adam Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pytanie: dlaczego Rzym?, narzucało się od początku II w. przed Chr., gdy republika stała się dominującą potęgą świata śródziemnomorskiego, a zapewne i wcześniej. W wykładzie przestawię poglądy w sprawie przyczyn bezprzykładnych sukcesów Rzymu historyków klasycznej starożytności, intelektualistów chrześcijańskich, starożytnych i późniejszych, z ich szczególną optyką eschatologiczną, waloryzującą nie tylko jego wzrost, ale i upadek, erudytów renesansu i oświecenia, wreszcie XIX-wiecznych twórców historii jako nauki, ze szczególnym naciskiem na kontekst historyczny, w jakim poszczególne opinie zostały sformułowane, oraz koleje życiowe ich autorów.

Pełny opis:

Bezprzykładna kariera polityczna Rzymu – w punkcie wyjścia zwykłego śródziemnomorskiego miasta-państwa – od starożytności narzucała pytanie: dlaczego? Pierwszym pisarzem antycznym, którego odpowiedź na to pytanie się zachowała, był w połowie II w. przed Chr. Grek Polybios, naoczny świadek zdominowania świata hellenistycznego przez republikę i zniszczenia Kartaginy; literatura antyczna przekazała nam też świadectwa późniejszych (a zapewne i wcześniejszych) rozważań w tej materii, tak ze strony samych Rzymian, jak i obcych. Całkowitym novum było u schyłku starożytności szukanie przyczyn wzrostu (a później również i upadku) Rzymu ze specyficznie chrześcijańskiej perspektywy eschatologicznej. W czasach renesansu temat przyczyn niebywałych sukcesów Rzymu nadal łączono chętnie z tematem jego upadku; oświeceniowa idea postępu, która odarła z nimbu niedoścignionej doskonałości starożytność w ogóle, a Cesarstwo Rzymskie w szczególności, pozwoliła drugiemu z nich zepchnąć pierwszy w cień (vide niezrównany sukces "Zmierzchu i upadku Cesarstwa Rzymskiego" Gibbona). Ukonstytuowanie się historii jako nauki, dzięki ogromnemu powiększeniu liczby i jakości instrumentów i metod badawczych (krytyka źródłowa i historyczna, archeologia itp) przywróciło pytaniu, dlaczego Rzym, i tylko Rzym, zdołał podbić świat, dawną wagę, choć odpowiedzi na nie pozostały nie mniej różnorodne i dyskusyjne, jak dwa tysiące lat wcześniej.

W wykładzie zaprezentuję poglądy na temat przyczyn sukcesów Rzymu od starożytności do czasów najnowszych, podkreślając historyczny kontekst, w którym tworzyli autorzy poszczególnych opinii oraz ich koleje życiowe.

Literatura:

Zważywszy na bardzo szeroki czasowy zakres tematyki kursu, na pierwszy wykład polecam jednego autora antycznego, Polybiosa (Dzieje, zwłaszcza tomy I-III, VI); kolejne dzieła zostaną podane z wykładu na wykład.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.