Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacje polsko-rosyjskie w XVI - XVII wieku (od Orszy do Andruszowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH20MNAG-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Relacje polsko-rosyjskie w XVI - XVII wieku (od Orszy do Andruszowa)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Studenci winni posiadać ogólną wiedzę nt. relacji polsko-rosyjskich w XVI-XVII wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład będzie poświęcony stosunkom polsko-rosyjskim w XVI-XVII wieku, tj. o walce o dominację w Europie srodkowo-wschodniej pomiędzy Koroną i Litwą a Moskwą poczawszy od przełomu XV/XVI wieku po traktat andruszowski kończący 13-letnią wojnę za Jana Kazimierza wazy. Relacje te będą dotyczyły głównie stosunków dyplomatyczno-militarnych związanych z dążnoscią Moskwy do zbierania ziem ruskich pod swoim patronatem.

Pełny opis:

Studenci będą mogli zapoznać się ze złożonymi stosunkami między W.Ks.Lit. a Moskwą począwszy od panowania Olbrachta ( 1492), gdy w wyniku kolejnych zmagań na pograniczu Litwa straciła szereg księstw, a jej strategiczne twierdze zostały zagrożone na czele ze Smoleńskiem. Walka o dominację w tej części Europy trwała aż do połowy XVII wieku, gdy w wyniku przegranej Rzeczypospolitej na rzecz Moskwy przeszły województwa: siewierskie, smoleńskie i czernihowskie. Przewagę Moskwy dokumentuje traktat andruszowski z 1667 r.

Literatura:

M.Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t.I-III, Zabrze 2011-2013

S.Bodniak, Z wyprawy radoszkowickiej na Moskwę w r. 1567/8; w :Ateneum Wileńskie, R.7/2, 1930.

A.Dembińska, Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548, Poznań 1948.

S.Herbst, Wojna moskiewska 1507-1508; w: Księga ku czci Oskara Haleckiego, Warszawa 1935.

L.Kolankowski, dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t.II, Warszawa 1930.

T.Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t.I-II, Lwów-Warszawa-Kraków 1923.

J.Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992.

M.Plewczyński, Ludzie Wschodu w wojsku ostatnich Jagiellonów, warszawa 1995.

M.Plewczyński, Obertyn 1531, Warszawa 1994.

M.Gędek, Wojny polsko-moskiewskie od XV do XVIII wieku, Warszawa 2015.

A.Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1572, Warszawa 1996.

Studia z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI -XVII wieku pod red. M.Nagielskiego, K.Bobiatyńskiego i P.Gawrona, Zabrze 2013.

W.Polak, O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607- 1612, Toruń 1995.

J.Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618. Opinie i stanowiska szlachty polskiej, Warszawa 1968.

W.Czapliński, Władysław IV i jego czasy, warszawa 1972.

H.Wisner, Król i car. Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII wieku, Warszawa 1995.

K.Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, Lwów 1932.

Z.Wójcik, Znaczenie wieku XVII w historii stosunków polsko-rosyjskich; w: Z polskich studiów slawistycznych, seria 2, Warszawa 1963.

Bitwa pod Orszą pod red. M.Nagielskiego; w: biblioteka Epoki Nowożytnej, t.3/2, Warszawa 2015.

K.Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna . Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655, Zabrze 2004.

Z.Wójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959.

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu ww. wykładu studenci winni posiąść wiedzę nt:

-sytuacji geopolitycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego do unii lubelskiej w kontekście zmagań jego z Moskwą.

-poznają podstawowe źródła i literaturę dt. stosunków Rzeczypospolitej z Moskwą w ww. epoce.

-poznają najistotniejsze wydarzenia i przełomowe momenty w długotrwałych zmaganiach obu państw w Europie srodkowo-wschodniej w kontekście relacji z państwami ościennymi.

-poznają podobieństwa i różnice w systemach ustrojowych obu państw, w tym organizacji i struktury ich sił zbrojnych.

-zapoznają się z relacjami dyplomatów państw obcych nt. obu rywalizujących stron i ich władców.

Metody i kryteria oceniania:

Obecnosć na wykładzie.

Test zaliczeniowy na ostatnich zajęciach dla studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nagielski
Prowadzący grup: Mirosław Nagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.