Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architecture and Art 1800–1900

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-AAA-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Architecture and Art 1800–1900
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

This introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the fine arts. The history of modern and contemporary architecture in Europe and North America (between 1800–1900) is seen as closely interrelated to the history of modern painting, sculpture and other media.

Pełny opis:

This introductory course assumes no background in architectural history. It provides an interpretation of the history of modern architecture and art in Europe and North America, from the end of Enlightenment to the rise of structural rationalism and first avant-garde movements. Two concepts will be analysed in greater detail: architecture parlante and Gesamtkunstwerk, which in a very distinctive way determine the status of architecture in relation to other arts, from the end of the 18th to the beginning of the 20th century. Étienne-Louis Boullée’s celebrated cenotaph for Newton (1784) will open the discussion on the modern paradigm of architecture as monument, while Joseph Maria Olbrich’s Secession pavilion in Vienna (1898), which still hosts exhibitions of art, will serve as an illustration of the 19th-century quest for a total work of art.

Literatura:

- Architecture and Justice, eds. J. Simon, N. Temple, R. Tobe, Farnham 2013.

- Banham, R., Theory and Design in the First Machine Age, Cambridge MA 1960.

- Bergdoll, B., European Architecture 1750–1890, Oxford 2000.

- Cohen, J.-L., The Future of Architecture: Since 1889, London–New York 2012.

- Colquhoun, A., Modern Architecture, Oxford 2002.

- Damisch H., Noah’s Ark: Essays on Architecture, Cambridge MA–London 2016.

- Frampton, K., Labour, Work and Architecture, London–New York 2002.

- Frampton, K., Modern Architecture: A Critical History, London 1992.

- Giedion, S., Space, Time and Architecture, Cambridge 1941 (1967).

- Hitchcock, H.R., Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, Harmondsworth 1958 (1977).

- Loyer, F., Architecture of the Industrial Age 1789–1914, New York 1982.

- Mallgrave, H.F., Modern Architectural Theory: A Historical Survey, 1673–1968, Cambridge 2005.

- Middleton, R.D., Watkin, D., Neo-Classical and Nineteenth Century Architecture, vol. 1–2, London 1977.

- Rykwert, J., The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, Chicago–London 2008.

Efekty uczenia się:

Goals: 1. To understand the history of modern architecture and art as the field of affinities and integrations, and not as separate epistemologies; 2. To acquire the knowledge and skills to critically interpret the visual and spatial media.

Efekty kształcenia (według tabeli symboli efektów uczenia się dla programu studiów: wykład z epok sztuki):

Wiedza:

K2_W02 – „absolwent zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym”;

K2_W03 – „student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych”;

K2_W04 – „absolwent ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

K2_W05 – „absolwent ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

K2_W06 – „absolwent ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych”;

K2_W07 – „absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

Umiejętności:

K2_U02 – „absolwent potrafi wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki”;

K2_U10 – „absolwent potrafi stosować umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”.

Kompetencje społeczne:

K2_K04 – „absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki”. Poziom B2+

Metody i kryteria oceniania:

Students are required to write a short essay (3,000 characters / 2 pages) on a topic of their choice falling within a scope of lectures.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Świtek
Prowadzący grup: Gabriela Świtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Pre-recorded lectures will be available via internet platform.(link to the Google Meet, mp4 file type)

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.