Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architecture and Art 1900–2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-AAA2-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Architecture and Art 1900–2000
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the fine arts. The history of modern and contemporary architecture in Europe and North America (between 1900 and the present) is seen as closely interrelated to the history of modern painting, sculpture and other media (pre-recorded lectures).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This introductory course assumes no background in architectural history. It provides an interpretation of the history of modern architecture and art in Europe and North America, from the rise of structural rationalism and first avant-garde movements to the contemporary phenomena in architecture and art. The role of exhibitions in shaping the contemporary image of the integration of architecture and the visual arts will be presented in greater detail. Ludwig Mies van der Rohe’s Barcelona Pavilion (1929), which housed no works of art, except for Georg Kolbe’s sculpture and the Barcelona chairs, or Diller Scofidio + Renfro’s Blur Building (Swiss Expo 2002), will serve as key examples. The main problem discussed will be that of architectural sculpture, a term whose definition underwent a significant change in the 1960s. Architectural sculpture comes to refer to the works of artists, installations, site-specific works, or works/interventions in the public space.

Literatura: (tylko po angielsku)

- A Critical History of Contemporary Architecture 1960–2010, eds. E.G. Haddad, D. Rifkind, Farnham 2014.

- Banham, R., Theory and Design in the First Machine Age, Cambridge MA 1960.

- Cohen, J.-L., The Future of Architecture: Since 1889, London–New York 2012.

- Colomina, B., Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, Cambridge MA–London 2000.

- Colquhoun, A., Modern Architecture, Oxford 2002.

- Curtis, W.J.R., Modern Architecture since 1900, London–New York 2003.

- Damisch H., Noah’s Ark: Essays on Architecture, Cambridge MA–London 2016.

- Frampton, K., Labour, Work and Architecture, London–New York 2002.

- Frampton, K., Modern Architecture: A Critical History, London 1992.

- Giedion, S., Space, Time and Architecture, Cambridge 1941 (1967).

- Hitchcock, H.R., Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, Harmondsworth 1958 (1977).

- Mallgrave, H.F., Modern Architectural Theory: A Historical Survey, 1673–1968, Cambridge 2005.

- Rykwert, J., The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, Chicago–London 2008.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Goals: 1. To understand the history of modern architecture and art as the field of affinities and integrations, and not as separate epistemologies; 2. To acquire the knowledge and skills to critically interpret the visual and spatial media (B+ Level).

Efekty kształcenia (według tabeli symboli efektów uczenia się dla programu studiów: wykład z epok sztuki):

Wiedza:

K2_W02 – „absolwent zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym”;

K2_W03 – „student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych”;

K2_W04 – „absolwent ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

K2_W05 – „absolwent ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

K2_W06 – „absolwent ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych”;

K2_W07 – „absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

Umiejętności:

K2_U02 – „absolwent potrafi wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki”;

K2_U10 – „absolwent potrafi stosować umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”.

Kompetencje społeczne:

K2_K04 – „absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki”.

Poziom B2+

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Students are required to write a short academic essay with footnotes (3,000 characters / 2 pages) on a topic of their choice falling within the scope of lectures.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.