Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Artyści lombardzcy w nowożytnej Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-ALWNE-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Artyści lombardzcy w nowożytnej Europie
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony działalności artystów lombardzkich w Europie od XVI do XVIII w.

Pełny opis:

Wykład prezentuje zjawisko obecności artystów i rzemieślników lombardzkich w Europie od XVI do XVIII w. Przedstawiona zostanie geneza, chronologia i geografia emigracji z obszaru jezior alpejskich oraz jej społeczne i artystyczne konsekwencje. Na wstępie zaprezentowane zostaną obszary, z których wywodzili się omawiani twórcy, z uwzględnieniem niektórych ważniejszych ośrodków i zabytków. Następnie na przykładach wybranych twórców lub rodzin wyspecjalizowanych w zawodach artystycznych zilustrowane zostanie znaczenie działalności lombardzkich budowniczych i dekoratorów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ich największej aktywności w 2 połowie XVII i w początkach XVIII wieku.

Literatura:

Arte e artisti dei laghi lombardi. I. Architetti e scultori del Quattrocento, a cura di E. Arslan, Como 1959

Arte e artisti dei laghi lombardi. II. Gli stuccatori dal barocco al rococò, a cura di E. Arslan, Como 1964

Bartoletti M., Cabrini L. D., I Carlone di Rovio, Lugano 1997

Bianchi F., Augustoni E., I Casella di Carona, Lugano 2002

Donati U., Artisti Ticinesi a Roma, Bellinzona 1942

Cazzola P., Pietro Antonio Solari architetto lombardo, “Arte Lombarda”, 14, 1969, fasc. 1, s. 45-52

Chrościcki J.A., Kamieniarze i mafiosi. Zarobkowa emigracja z Włoch do Europy środkowej i wschodniej (XV-XVIII w.), „Przegląd Humanistyczny”, 40, 1996, z. 1 (334), s. 69-85

Col bastone e la bisaccia per le strade d’Europa. Migrazioni stagionali di mestiere dell’arco alpino nei secoli XVI-XVIII, Atti di un seminario di studi tenutosi a Bellinzona l’8 e il 9 settembre 1988, Bellinzona 1991

Colombo S.A., Coppa S., I Carloni di Scaria, Lugano 1997

Crivelli A., Tessiner Handwerker und Künstler im Ausland, “Schweizerische Bauzeitung”, 96, 1978, s. 866-875

Crivelli A., Artisti ticinesi dal Baltico al Mar Nero. Svezia – Polonia – Cecoslovacchia – Austria – Jugoslavia – Ungheria – Romania – Turchia. Catalogi critico, Locarno 1969

Crivelli A., Artisti Ticinesi in Europa. Germania – Danimarca – Inghilterra – Olanda – Belgio – Svizzera – Francia – Spagna. Catalogo critico, Locarno 1970

Crivelli A., Artisti ticinesi in Russia. Catalogo critico, Locarno 1966

Crivelli A., Tessiner Handwerker und Künstler im Ausland, „Schweizerische Bauzeitung”, 96, 1978, s. 866-875

Fratarcangeli M., Lerza G., Architetti e maestranze lombarde a Roma (1590-1667). Tensioni e nuovi esiti formativi, Pescara 2009

Guldan E., Die Tätigkeit der Maestri Comacini in Italien und in Europa, “Arte Lombarda”, 5, 1960, nr 1, s. 27-46

Graubündner Baumeister und Stukkateure. Beiträge zur Erforschung ihrer Tätigkeit im mitteleuropäischen Raum, Hg. v. M. Kühlenthal, b.m. 1997

Karpowicz M., Artisti ticinesi in Polonia nel ‘500, b.m. 1987

Karpowicz M., Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘600, b.m. 2002

Karpowicz M., Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘700, Lugano 1999

Karpowicz M., Artisti valsoldesi in Polonia nel ‘600 e ‘700, Menaggio 1996

Karpowicz M., Gli artisti italiani viaggiatori come fattore decisivo dell’integrazione artistica d’Europa, w: Itinerari di idee, uomini e cose fra est ed ovest europeo, Atti del Convegno Internazionale, Udine, 21-24 novembre 1990, a cura di M. Ferrazzi, Udine 1991, s. 369-375

Kozakiewicz S., Początek działalności Komasków, Tessyńczyków i Gryzończyków w Polsce – okres renesansu (1520-1580), „Biuletyn Historii Sztuki”, 21, 1959, nr 1, s. 3-29

Magistri d’Europa. Eventi, relazioni, strutture della migrazione di artisti costruttori dai laghi lombardi, Atti del convegno, Como, 23-26 ottobre 1996, a cura di S. Della Torre, T. Mannoni, V. Pracchi, Milano-Como b.d.

Merzario G., I maestri comacini. Storia artistica di mille duecento anni, vol. 1-2, Milano 1893

Merzario R., Una fabbrica di uomini. L’emigrazione dalla montagna comasca (1600-1750 circa), “Mélanges de l’Ecole française de Rome”, 96, 1984, s. 153-175

Pedrini Stanga L., I Colomba di Arogno, b.m. 1994

Preiss P., Italští umělci v Praze. Renesance, manýrismus, baroko, Praha 1986

Sanga G., Un modello antropologico dell’emigrazione alpina, “La Ricerca Folclorica”, 35, 1997, s. 121-128

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć znają zjawisko obecności artystów lombardzkich w Europie, jego genezę i znaczenie dla nowożytnej kultury artystycznej. Znają główne regiony i ośrodki działalności artystów lombardzkich, a także wybrane rodziny, których członkowie uprawiali zawody artystyczne, oraz metody ich działania. Potrafią posługiwać się uzyskaną wiedzą, rozpoznając i interpretując zjawiska artystyczne i społeczne związane z działalnością Lombardczyków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (odpowiedź na jedno z trzech podanych pytań).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.