Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formuły muzeum – muzea Berlina i Poczdamu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-BFM-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Formuły muzeum – muzea Berlina i Poczdamu
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Specjalizacja ma na celu przedstawienie najważniejszych nowoczesnych i współczesnych koncepcji muzeum, historii kolekcji, sposobów prezentacji zbiorów i archiwaliów ze szczególnym uwzględnieniem architektury budowli muzealnych oraz wybranych aspektów reprezentacji historii i pamięci w przestrzeni miasta.

Pełny opis:

Specjalizacja ma na celu przedstawienie najważniejszych nowoczesnych i współczesnych koncepcji muzeum, historii kolekcji, sposobów prezentacji zbiorów i archiwaliów ze szczególnym uwzględnieniem architektury budowli muzealnych oraz wybranych aspektów reprezentacji historii i pamięci w przestrzeni miasta. Zajęcia w formie konwersatorium – obejmującym wykłady przedstawiające zarys problematyki badawczej oraz referaty studentów dotyczące tematów szczegółowych – odbędą się w ramach 4 – lub 5-dniowego wyjazdu naukowego do Berlina (wiosna 2020), poprzedzonego dwoma wykładami w IHS UW i konsultacjami z prowadzącym. W czasie wyjazdu studenci będą mieli także możliwość samodzielnego zwiedzania wybranych muzeów.

Berlińskie muzea słyną w świecie nie tylko z bogactwa zbiorów i powikłanych dziejów. Niektóre ich siedziby projektowali najwięksi architekci nowocześni (K.F. Schinkel, F.A. Stüler, L. Mies van der Rohe, D. Libeskind); tworzą one często miejsca o zasadniczym znaczeniu w pejzażu miasta (tzw. Wyspa Muzeów, Kulturforum); wiele z nich odegrało też zasadniczą rolę polityczną. Berlin można potraktować jako wzorcowe laboratorium wielkiego problemu kultury nowoczesnej, jakim jest muzeum publiczne od jego narodzin w epoce Oświecenia do początku XXI w.

Omawiane będą m.in. koncepcje XIX-wiecznego muzeum i kolekcji starożytności (na przykładzie Altes Museum i Antikensammlung Berlin); problem wielkich muzealnych rekonstrukcji archeologicznych (Brama Isztar, ołtarz Pergamoński), a także odbudowy muzeów po kataklizmach historycznych; polityczna i kulturowa rola Wyspy Muzeów i jej XXI-wieczne transformacje w wielki „supermarket kultury”; XX-wieczna koncepcja muzeum-archiwum (Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung); muzeum dom artysty (Georg Kolbe Museum, dom Liebermanna nad Wannsee); kolekcja sztuki współczesnej i problem adaptacji architektury dawnej na jej potrzeby (Museum der Gegenwart – Hamburger Bahnhof); poczdamski zespół rezydencjonalno-parkowy jako muzeum; porównanie ekspozycji malarstwa z XVIII w. (Bildergalerie w Poczdamie), z końca XIX w. (Alte Nationalgalerie) i końca XX w. (Gemäldegalerie w Kulturforum); muzealna architektura dekonstrukcji i reprezentacja historii (Muzeum Żydowskie w Berlinie D. Libeskinda); strategie pamięci w przestrzeni miasta (Nationaldenkmal na Kreuzbergu K.F. Schinkla i Holocaust-Mahnmal P. Eisenmana).

Literatura:

- T. Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory and Politics, London-New York, 1995.

- E. i H. Borsch-Supan i inni, Berlin Kunstdenkmaeler und Museen, Stuttgart 1977 [i wyd. następne].

- D. Crimp, On the Museum's Ruins, Cambridge (Mass.) 1993.

- The first modern museums of art: the birth of an institution in 18th- and early 19th century Europe, ed. C. Paul, Los Angeles 2012.

- Museum Culture: History, Discourses, Spectacles, red. D. J. Sherman, I. Rogoff, Minneapolis 1994.

- C. Eisler, Berlin. Arcydzieła malarstwa, Warszawa 2002.

- Th. Gaehtgens, Die Berliner Museumsinsel im Deutschen Kaiserreich, Muenchen 1992.

- Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.

- Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, Katowice 2006.

- M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Kraków 2008.

- Z. Waźbiński, Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej. Wiek XVII-XVIII, Toruń 1988.

- Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

- www.museumsportal-berlin.de

- monografie poszczególnych architektów i muzeów

Szczegółowa bibliografia przygotowywana w zależności od tematów opracowywanych przez uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu specjalizacji student dysponuje wiedzą z zakresu nowoczesnych i współczesnych koncepcji muzeum oraz architektury muzeów od połowy XVIII wieku do początku XXI wieku, a także znajomością wybranych aspektów nowej muzeologii. Student zyskuje umiejętności w zakresie:

- przygotowania referatu o charakterze naukowym i prezentacji obiektu badań in situ

- uczestnictwa w debacie akademickiej

- pisania krótkiego tekstu naukowego wraz z opracowaniem stanu badań

- oprowadzania o charakterze kuratorskim po wystawach, kolekcjach muzealnych i w przestrzeni miasta.

Specjalizacja ma na celu rozwinięcie kompetencji personalnych i społecznych studentów jako przyszłych muzealników, kuratorów wystaw sztuki dawnej i współczesnej, profesjonalistów decydujących o kształcie i profilu kolekcji oraz o ich otoczeniu architektonicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie specjalizacji na podstawie referatu wygłoszonego w czasie wyjazdu naukowego oraz złożonego w formie pisemnej (tekst o objętości max. 7 znormalizowanych stron wraz z przypisami i bibliografią).

Kryteria oceny pracy:

- merytoryczne (zakres tematu, oryginalność wniosków, odpowiednio dobrana bibliografia)

- formalne (zgodność tytułu z treścią, przejrzysty układ pracy, poprawnie sporządzone odnośniki, bibliografia, spis ilustracji)

- kryteria poprawności językowej (stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.